pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la munca remuneratăa persoanelor aflate la întreţinerea  membrilor misiunilordiplomatice şi oficiilor consulare


Published: 2016-02-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de proiectul Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la munca remunerată a persoanelor aflate la întreţinerea  membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare.
2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la munca remunerată a persoanelor aflate la întreţinerea  membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare.

PRIM-MINISTRU                                             Pavel FILIP