cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova


Published: 2016-02-19

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Secretarul Consiliului raional Leova a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Patrașcu Boris ales pe lista Blocului electoral ”Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Leova îi revine candidatului supleant Codreanu Dumitru de pe lista Blocului electoral ”Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 25 iunie 2015.
În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Patrașcu Boris ales pe lista Blocului electoral ”Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” în Consiliul raional Leova.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Leova candidatului supleant Codreanu Dumitru de pe lista Blocului electoral ”Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”.
3. Se preavizează consilierul Codreanu Dumitru asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Related Laws