cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sămănanca, raionul Orhei


Published: 2016-02-19

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Primarul satului Sămănanca, raionul Orhei, a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Nița Olga aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Setul de documente conține și decizia nr. 8/16 din 4 decembrie 2015 a Consiliului sătesc Sămănanca, care s-a constatat adoptată cu depășirea competenței materiale a emitentului, deoarece, contrar prevederilor art. 5 alin. (3) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, consiliul a ridicat mandatul deținut de dna Nița Olga invocînd ca temei cererea de demisie depusă de aceasta. În vederea respectării cadrului legal în vigoare și avînd în vedere că decizia consiliului local, ca act emis în afara competenței, este lovită de nulitate, Comisia recomandă Consiliului sătesc Sămănanca să-şi abroge decizia nr. 8/16 din 4 decembrie 2015.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sămănanca îi revine candidatului supleant Puica Vasile de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 29 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Nița Olga aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Sămănanca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sămănanca, raionul Orhei, candidatului supleant Puica Vasile de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Puica Vasile asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se recomandă Consiliului sătesc Sămănanca, raionul Orhei, să-şi abroge decizia nr. 8/16 din 4 decembrie 2015.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                                  Iurie CIOCAN

Secretar                                                                                     Andrei Volentir