cu privire la aprobarea modelului declarației referitoare la activitatea concertată


Published: 2016-03-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Întru asigurarea executării prevederilor pct.48 subpct.8) din Regulamentul privind ofertele publice de cumpărare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.33/1 din 16.06.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.1346),  în temeiul art.1 alin.(2)-(4), art.6 din Legea nr.171 din 14.07.2012 „Privind piața de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665),  art.8 lit.b), art.20 alin.(1), art.22 alin.(1) și alin.(2), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),


COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă modelul declarației referitoare la activitatea concertată în contextul inițierii ofertei de preluare, conform anexei.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                         Iurie FILIP

Nr. 9/9. Chişinău, 3 martie 2016.

anexa