cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVEST-BROKER” S.R.L.


Published: 2016-03-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Urmare a examinării cererii de reperfectare a licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVEST-BROKER” S.R.L. (bd. Moscova 3/6, mun. Chișinău, IDNO 1013600004577) privind excluderea unor adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate din anexa la licenţă, în temeiul art.8 lit.c) și art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.14 alin.(7), art.15, art.18 alin.(6) şi alin.(8) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26-28, art.95), 


COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:


1. Se reperfectează licenţa Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVEST-BROKER” S.R.L. seria CNPF nr.000713, eliberată la 22 martie 2013, pe termen nelimitat, pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în asigurări şi reasigurări a brokerului, prin substituirea anexei la licenţă cu excluderea următoarelor adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate:
- str. Mitropolit Varlaam 58, mun. Chișinău;
- str. Șoseaua Hîncești 143, mun. Chișinău;
- str. Ștefan cel Mare 2, mun. Bălți;
- str. M. Eminescu 17, or. Briceni;
- str. Prospectul Republicii 46, or. Cahul;
- str. Gării 11, or. Florești;
- str. M. Sadoveanu 50, or. Orhei;
- str. Prieteniei 72, or. Otaci;
- str. Bechir 6, or. Soroca;
- str. Feroviară 2,or. Ungheni.
2. Taxa pentru reperfectarea licenţei în mărime de 325 lei se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                         Iurie FILIP