cu privire la modificarea şi completarea Ordinelor ministrului finanţelor nr. 83 din 7 iulie 2011 şi nr. 43 din 24 martie 2014


Published: 2016-03-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Întru executarea prevederilor art.27 alin.(3) lit.a) al Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.72-75, art.230), cu modificările şi completările ulterioare, şi a pct.32 al Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1450 din 24 decembrie 2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art.1493), cu modificările şi completările ulterioare,


O R D O N:


1. Se aprobă modificările şi completările la Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 83 din 7 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.117, art.914), conform anexei nr. 1.
2. Se aprobă modificările la Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 43 din 24 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 92-98, art. 463), conform anexei nr. 2.