cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Banca Comercială „EuroCreditBank” S.A.


Published: 2016-03-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
cu privire la aprobarea prospectului ofertei de
preluare benevolă a acţiunilor emise de Banca
Comercială „EuroCreditBank” S.A.Publicat : 18.03.2016
în Monitorul Oficial

Nr. 59-67
    art Nr : 416
    Data intrarii in vigoare : 18.03.2016

Examinînd materialele prezentate de ofertantul Mahmood Mohammed Shakir Mahmood, în temeiul art.8 lit.k) și art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.20 alin.(1) lit.a) și art.24 alin.(4) din Legea nr.171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665),  Regulamentului privind ofertele publice de cumpărare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.33/1  din 16.06.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197-205, art. 1346),


COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:


1. Se aprobă prospectul ofertei de preluare benevolă, iniţiată de ofertantul Mahmood Mohammed Shakir Mahmood, obiectul căreia îl constituie procurarea a 2 760 000 acţiuni ordinare nominative emise de Banca Comercială „EuroCreditBank” S.A. (str. Ismail 33, mun. Chișinău, IDNO1002600020056), la preţul de 17,40 lei per acţiune, cu termen de acţiune de 14 de zile din data anunţării.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.