cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit


Published: 2016-03-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul
de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor
primare în vederea identificării și supravegherii riscului
de creditPublicat : 18.03.2016
în Monitorul Oficial

Nr. 59-67
    art Nr : 434
    Data intrarii in vigoare : 01.07.2016

În temeiul art.5 alin. (1) lit. c) și d), art.11 alin. (1) și art. 27 alin. (1) lit. c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544) și al art. 25, 33, 37 și 40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei


HOTĂRĂŞTE:


1. Se aprobă Instrucțiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit.
2. Se abrogă începînd cu 16 septembrie 2016 anexa nr.12 (Raportul privind portofoliul de credite acordate şi angajamentele de creditare asumate) la Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art.2008).
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 iulie 2016.
 
PREȘEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                            Dorin DRĂGUŢANU