privind rechemarea domnului Valeriu GHEORGHIU din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Spaniei


Published: 2016-03-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art.86 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.10 alin.(6) din Legea cu privire la serviciul diplomatic,
Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnul Valeriu GHEORGHIU se recheamă din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Spaniei.