cu privire examinarea demersului Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale


Published: 2016-03-25

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a înaintat Consiliului Coordonator al Audiovizualului demersul nr. A07. PS – 01. Rg02–325 din 13 ianuarie 2016, prin care a solicitat încheierea unui acord de colaborare, care ar prevedea monitorizarea publicităţii medicamentelor la posturile TV şi radio.
În acest sens, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a elaborat, împreună cu Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, un Plan Comun de măsuri privind promovarea sănătăţii publice şi protecţia consumatorilor de automedicația necontrolată în mediul audiovizual din Republica Moldova pentru anul 2016.
Ca urmare a dezbaterilor publice, în temeiul prevederilor art. 39, 40, 41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 şi ale Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului


DECIDE:


1. A aproba semnarea Planului Comun de măsuri privind promovarea sănătăţii publice şi protecţiei consumatorilor de automedicația necontrolată în mediul audiovizual din Republica Moldova pentru anul 2016 (PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. MÎŢU şi D. VICOL).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia generală licenţiere, autorizare şi monitorizare.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI                                                 Dinu CIOCAN