cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie


Published: 2016-04-01

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    I. „MEGATRAFIC” S.R.L., în calitatea sa de fondatoare a studioului de televiziune „MARK TV”, prin cererea din 18 ianuarie 2016, a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului reperfectarea condiţiilor la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000171 din 21.12.2012, prin aprobarea ofertei serviciilor de programe retransmise.
Este de menţionat că din oferta prezentată spre aprobare au fost excluse posturile BNT Bulgaria („APRRM” nu a prezentat actele confirmative prin care li se oferă dreptul de a încheia contracte de retransmisie cu distribuitorii de servicii din Republica Moldova), Super TV, CTC Mega şi Vocea Basarabiei TV (nu au fost prezentate contractele de retransmisie).
II. „Sun Communications” S.R.L., în calitatea sa de fondatoare a studioului de televiziune „SUN TV”, prin cererea din 9 februarie 2016, a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului reperfectarea condiţiilor la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000195 din 04.07.2014, prin aprobarea ofertei serviciilor de programe retransmise.
În conformitate cu prevederile art. 28, 29 şi 40 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, ale art. 36 alin. (2) din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, şi în temeiul actelor prezentate de către întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului


DECIDE:


1. A admite cererea din 18 ianuarie 2016 a „MEGATRAFIC” S.R.L. (PRO – (5) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA şi D. VICOL; CONTRA – (3) – N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI şi C. MÎŢU).
1.1. A reperfecta condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000171 din 21.12.2012, eliberată „MEGATRAFIC” S.R.L., prin aprobarea ofertei serviciilor de programe retransmise pentru studioul de televiziune „MARK TV” din mun. Chişinău (Anexa nr. 1 – 45 de posturi):
Moldova 1, Prime, Jurnal TV, Publika TV, N 4, Pro TV Chişinău, Agro TV, Acasă în Moldova, Canal 3, TVC 21, Alt TV, Euro TV, Canal 2, Busuioc TV, Bravo, TV 7, U TV, РБК, Союз, Беларусь 24, УТР, 24 Док, Мир ТВ, Мир 24, Noroc TV, Gurinel TV, Ru TV Moldova, RTR Moldova, Ren Moldova, СПАС, Accent TV, Alfa Omega TV, NTV Moldova, ТБН, Canal Regional, MBC, TVR Moldova, Moldova Sport, Europa Plus TV Moldova, Realitatea TV, Zona M, TV PRIM, TV 5 Monde, Sor TV şi Canal Tehnic.
2. A admite cererea din 9 februarie 2016 a „Sun Communications” S.R.L. (PRO – (6) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. MÎŢU şi D. VICOL; CONTRA – (2) – N. DAMASCHIN şi O. GUŢUŢUI).
2.1. A reperfecta condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000195 din 04.07.2014, eliberată „Sun Communications” S.R.L., prin aprobarea ofertei serviciilor de programe retransmise pentru studioul de televiziune „SUN TV” din:
Mun. Chişinău şi Bălţi, or. Ialoveni, Codru, Cricova şi Cahul (sistemul digital) (Anexa nr. 1 – 171 de posturi):
Pachetul Mini – Prime, Canal 2, Canal 3, N4, Publika TV, Moldova 1, Pro TV Chişinău. Jurnal TV, NTV Moldova, CTC Mega, RTR Moldova, TV 7, Vocea Basarabiei TV, Ren Moldova, Agro TV Moldova, Acasă în Moldova, TVC 21, Bravo, Euro TV, TVR Moldova, Realitatea TV, ITV, Accent TV, Alt TV, Naţional TV, Canal Regional, 1+1 Int., Мир ТВ, Inter +, TV 5 Monde, Беларусь 24, RTVi, Ностальгия, TVCi, Paramount Comedy, Super TV, Zee TV, TV 1000, TV 1000 Action, TV 1000 Русское Кино, НТВ ПЛЮС Киноплюс, НТВ ПЛЮС Наше кино, Minimax, Gurinel TV, Boomerang, Nickelodeon, Детский Мир, Карусель, Мульт, НТВ ПЛЮС Наш Футбол, Eurosport 1, Eurosport 2, КХЛ, Setanta Sports, Moldova Sport, Sport 1, NGC, NGW, Discovery Channel, Animal Planet, Живая Планета, Моя Планета, История, English Club, Da Vinci Learning, Viasat Explorer, Viasat History, CNL, Союз, Fashion TV, Кухня ТВ, Paprika TV, Сарафан, Охота и Рыбалка, Drive, Усадьба, Здоровое ТВ, Ru TV Moldova, Gold TV, Europa Plus TV Moldova, UTV, Zona M, C Music, Noroc TV, Busuioc TV, Favorit TV, Popas TV, MBC, Euronews şi N 24;
Pachetul Standard – România TV, НТВ ПЛЮС Премьера, НТВ ПЛЮС Кинохит, НТВ ПЛЮС Наше Новое Кино, Русский Илюзион, Илюзион +, Bestseller, Еврокино, AMC, AXN, Disney Channel, Cartoon Network, Sport 2, Живи, Viasat Sport, Viasat Nature, Мама, 24 Техно, Вопросы и Ответы, Оружие, Наука 2.0, IQ, Психология 21, ID Investigation Discovery, Кто есть Кто, Travel Channel, RTG, Fine Living, Парк Развлечений, TLC, DTX, ID XTRA, Auto 24, MTV Europe, VH 1, Digi 24, РБК şi Мир 24;
Pachetul Standard Plus – DW, RTL, France 2, AXN Black, AXN White, Fox Life, Fox, Discovery Science, Discovery World, 365 Дней, CNNi, Al Jazeera, Bloomberg şi BBC World;
Pachetul HD – Prime, Canal 2, Canal 3, Publika TV, MBC, Jurnal TV, Vocea Basarabiei TV, TV 1000 Megahit, TV 1000 Premium, TV 1000 Comedy, NTV Plus HD Kino, Мир ТВ, Setanta Sports, Eurosport 1, Eurosport 2, Viasat Gold, Viasat Sport, КХЛ, Discovery Showcase, Discovery Science, NGC, Viasat Nature/History, Animal Planet, ID XTRA şi DTX;
Pachetul HBO – HBO, Cinemax, Cinemax 2 şi HBO Comedy.
Mun. Chişinău, or. Ialoveni, Codru, com. Budeşti, Tohatin, Coloniţa şi Cruzeşti (sistemul analogic) (Anexa nr. 2 – 50 de posturi):
Pachetul Social – Prime, Canal 2, Canal 3, N 4, Publika TV, Moldova 1, Pro TV Chişinău, Jurnal TV, NTV Moldova, CTC Mega, RTR Moldova, TV 7, Vocea Basarabiei TV, Ren Moldova, Agro TV Moldova, Acasă în Moldova, TVC 21, Bravo, Euro TV, TVR Moldova, Favorit TV, НТВ ПЛЮС Наше кино, TV 1000 Русское Кино şi Zee TV;
Pachetul Basic – Здоровое ТВ, Euronews, Eurosport 1, Super TV, Minimax, Europa Plus TV Moldova, Охота и Рыбалка, Inter +, Noroc TV, Сарафан, Discovery Channel, Мир ТВ, Ностальгия, Boomerang, Детский Мир, Viasat History, RTVi, NGW, Nickelodeon, TV 1000 Action, NGC, Moldova Sport, TV 1000, Моя Планета, Viasat Explorer şi TV 5 Monde.
Mun. Bălţi (sistemul analogic) (Anexa nr. 3 – 50 de posturi):
Prime, Canal 2, Canal 3, N 4, Publika TV, Moldova 1, Pro TV Chişinău, Jurnal TV, NTV Moldova, CTC Mega, RTR Moldova, TV 7, Vocea Basarabiei TV, Ren Moldova, Ago TV Moldova, Acasă în Moldova, TVC 21, Bravo, Euro TV, TVR Moldova, TV 1000, НТВ ПЛЮС Наше кино, Inter +, Детский Мир, NGW, Setanta Sports, История, TV 1000 Русское Кино, Eurosport 1, Viasat Explorer, Zee TV, Favorit TV, Boomerang, Discovery Channel, Мир ТВ, Super TV, Euronews, TV 1000 Action, NGC, TV 5 Monde, Сарафан, TV Bălţi, Детский, NTV Plus Premiera, Моя Планета, Europa Plus TV Moldova, RTVi, Realitatea TV, НТВ ПЛЮС Наш Футбол şi НТВ ПЛЮС Киноплюс.
Or. Cahul (sistemul analogic) (Anexa nr. 4 – 50 de posturi):
Prime, Canal 2, Canal 3, N 4, Publika TV, Moldova 1, Pro TV Chişinău, Jurnal TV, NTV Moldova, CTC Mega, RTR Moldova, TV 7, Vocea Basarabiei TV, Ren Moldova, Agro TV Moldova, Acasă în Moldova, TVC 21, Bravo, Euro TV, TVR Moldova, НТВ ПЛЮС Наше кино, Favorit TV, Boomerang, NGW, НТВ ПЛЮС Наш Футбол, Naţional TV, Zee TV, Euronews, Minimax, Discovery Channel, TV 1000 Action, Inter +, NGC, История, Gold TV, Viasat History,
TV 1000 Русское Кино, TV 1000, Детский Мир, Сарафан, Nickelodeon, Eurosport 1, Drive, Здоровое ТВ, Охота и Рыбалка, RTVi, Карусель, Super TV, Моя Планета şi РБК.
3. Pentru reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie, „MEGATRAFIC” S.R.L. şi „Sun Communications” S.R.L. vor achita fiecare cîte o taxă în valoare de 250 de lei.
4. Ofertele serviciilor de programe a „MEGATRAFIC” S.R.L. (aprobată prin Decizia CCA nr. 80 din 22 mai 2013) şi „Sun Communications” S.R.L. (aprobată prin Decizia CCA nr. 97 din 04.07.2014) sînt declarate nevalabile şi vor fi păstrate în dosarele titularelor.
5. Datele bancare pentru reperfectarea condiţiilor la autorizaţia de retransmisie:
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 46
c/f: 1006601004024
Ministerul Finanţelor – Trezoreria de stat
Codul  IBAN  - MD95TRPAAA142310A00348AA
Taxa pentru reperfectarea condiţiilor la autorizaţia de retransmisie constituie 250 de lei.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia control şi digitalizare şi Serviciul economie, finanţe şi evidenţă contabilă.
7. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI                                                Dinu CIOCAN