privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări


Published: 2016-04-01

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 4 din 25 februarie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări.