cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Hîrcești, raionul Ungheni


Published: 2016-04-22

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Primarul comunei Hîrcești, raionul Ungheni, a transmis Comisiei Electorale Centrale cererile de demisie ale consilierilor Bodrug Vasile și Diaconu Ilie aleși pe lista Partidului Liberal și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Hîrcești le revin candidaților supleanți Movileanu Nicolae și Zamfir Ioan de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 23 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Munteanu Vasile de pe lista aceluiași partid, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, 25 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
1. Se ridică, în legătură cu cererile de demisie, mandatele consilierilor Bodrug Vasile și Diaconu Ilie aleși pe lista Partidului Liberal în Consiliul comunal Hîrcești.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Hîrcești, raionul Ungheni, candidaților supleanți Movileanu Nicolae și Zamfir Ioan de pe lista Partidului Liberal.
3. Se preavizează consilierii Movileanu Nicolae și Zamfir Ioan asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                    Iurie CIOCAN

Secretar                                                                       Andrei Volentir

Related Laws