Par Tehnisko vienošanos starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju par ieguldījumu uzņemošās valsts atbalsta sniegšanā gaisa telpas patrulēšanas operācijai Viļņas lidostā


Published: 2005-08-09

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$9.99.
Ministru kabineta noteikumi Nr.584
Rīgā 2005.gada 2.augustā (prot. Nr.44 42.§) Par Tehnisko vienošanos starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju par ieguldījumu uzņemošās valsts atbalsta sniegšanā gaisa telpas patrulēšanas operācijai Viļņas lidostā Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu 1. Tehniskās vienošanās starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju par ieguldījumu uzņemošās valsts atbalsta sniegšanā gaisa telpas patrulēšanas operācijai Viļņas lidostā (turpmāk – vienošanās) projekts ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts. 2. Vienošanās stājas spēkā tās 7.pantā noteiktajā laikā un kārtībā. Ministru prezidents A.Kalvītis
Aizsardzības ministrs E.Repše