Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene


Published: 2009-05-19

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene

Efter statsministerens indstilling er der ved kongelig resolution af 28. april 2009 fastsat følgende bestemmelser vedrørende forretningernes fordeling mellem ministrene:

§ 1. Ressortansvaret for lov om gensidig bistand ved inddrivelse af visse EF-fordringer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 16. september 2002, overføres pr. 1. maj 2009 fra justitsministeren til skatteministeren.
Statsministeriet, den 19. maj 2009
Lars Løkke Rasmussen
/ Anne Kristine Axelsson