Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.


Published: 2009-10-29

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Oversigt (indholdsfortegnelse)
   

Bilag 1
Den fulde tekst
Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.

I medfør af §§ 19 og 82 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17. december 2008, fastsættes:

§ 1. Det påhviler læger at foretage anmeldelse til Cancerregisteret efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Pligten til at foretage anmeldelse omfatter de i bilag 1 anførte sygdomme m.v.

Stk. 2. De i bilag 1 anførte diagnoser og diagnosenumre svarer til Sundhedsstyrelsens klassifikation af sygdomme af 1993 (ICD10), der bygger på Verdenssundhedsorganisationens sygdomsklassifikation. Ved revision heraf kan Sundhedsstyrelsen foretage tilsvarende ændringer af bilag 1.

Stk. 3. Anmeldelse skal foretages uanset eventuel anmeldelse til andre centrale registre.

Stk. 4. Anmeldelse skal foretages ved:

1) alle nydiagnosticerede tilfælde af svulstsygdom,

2) tilfælde af multiple svulster hos samme person, med separat anmeldelse på hver svulstsygdom, som opfattes som en ny primær svulst,

3) revision af en tidligere diagnose omfattet af anmeldelsespligten,

4) konstatering af, at en tidligere anmeldt svulst ikke har været tilstede, og

5) progression af prækankrøse forandringer eller carcinoma in situ, herunder overgang til invasiv svulst.

Stk. 5. Anmeldelse foretages senest i forbindelse med patientens afsluttende registrering.

§ 3. Pligten til at foretage anmeldelse påhviler:

1) den ansvarlige overlæge ved en hospitalsafdeling, der første gang diagnosticerer, kontrollerer eller behandler klinisk og/eller mikroskopisk diagnosticerede, anmeldelsespligtige sygdomstilfælde, uanset om tilfældet er anmeldt tidligere,

2) praktiserende speciallæger, som første gang diagnosticerer, behandler eller kontrollerer anmeldelsespligtige tilfælde uden henvisning og efterfølgende kontakt til sygehus,

3) alment praktiserende læger (speciallæger i almen medicin), som første gang diagnosticerer, behandler eller kontrollerer anmeldelsespligtige tilfælde uden henvisning og efterfølgende kontakt til sygehus eller til praktiserende speciallæge, og

4) den ansvarlige overlæge ved hospitalsafdelinger eller institutter for patologi samt prosektorer ved de retsmedicinske institutter, når der ved obduktion påvises anmeldelsespligtig sygdom, der ikke tidligere er erkendt og anmeldt til Cancerregisteret fra en klinisk sygehusafdeling (uventet sektionsfund).

§ 4. Anmeldelse foretages elektronisk til Cancerregisteret, Sundhedsstyrelsen, i overensstemmelse med vejledning, som udfærdiges af Sundhedsstyrelsen, og som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

§ 5. Efter § 82 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, straffes den læge, der gør sig skyldig i overtrædelse af bekendtgørelsen, med bøde.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2009.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2004 om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.
Sundhedsstyrelsen, den 29. oktober 2009
Jesper Fisker
/ Dorte Hansen Thrige
Bilag 1

Anmeldelsespligtige svulstsygdommeDB21*

HIV infektion medførende ondartet svulstDC00*-DC14*

Kræft i læbe, mundhule og svælgDC15*-DC26*

Kræft i mave-tarmkanalDC30*-DC39*

Kræft i åndedrætsorganer og organer i brysthuleDC40*-DC41*

Kræft i knogle og ledbruskDC43*-DC44*

Ondartet melanom og anden hudkræftDC45*-DC49*

Kræft i mesotel og bindevævDC50*

Kræft i brystDC51*-DC58*

Kræft i kvindelige kønsorganerDC60*-DC63*

Kræft i mandlige kønsorganerDC64*-DC68*

Kræft i urinvejeDC69*-DC72*

Kræft i øje, hjerne og andre dele af centralnervesystemetDC73*-DC75*

Kræft i skjoldbruskkirtel og andre endokrine kirtlerDC76*-DC80*

Kræft med dårligt definerede, eller ikke specificerede lokalisationerDC81*-DC96*

Kræft i lymfatisk og bloddannede vævDC97*

Kræft opstået uafhængigt på flere lokalisationerDD05*

Carcinoma in situ i brystDD06*

Carcinoma in situ i livmoderhalsDD07.6

Carcinoma in situ genitalium viri med anden eller ikke specificeret lokalisation

 (Carcinoma in situ testis)DD09.0

Carcinoma in situ vesicae urinariaeDD09.1

Carcinoma in situ i andre og ikke specificerede urinorganerDD301-DD309

Godartet svulst i urinveje (ekskl. godartet nyretumor)DD32*

Godartet svulst i hjernehinderDD33*

Godartet svulst i hjerne og andre dele af centralnervesystemetDD35.2

Neoplasma benignum glandulae pituitariaeDD35.3

Neoplasma benignum ductus craniopharyngeiDD35.4

Neoplasma benignum corporis pinealisDD37*-DD48*

Svulster af usikker eller ukendt karakterDN87*

Celleforandring i slimhinde på livmoderhalsDO01*

Mola vandblære

 

 

*) Angiver alle diagnoser i gruppen