o opravě tiskové chyby ve vyhl. o leteckém přeprav. řádu


Published: 1966

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
57/1966 Sb.REDAKČNÍ SDĚLENÍo opravě tiskové chybyve vyhlášce ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním

řáduVe vyhlášce č. 17/1966 Sb., v § 42 došlo záměnou řádku k tiskové chybě

takže § 42 zní správně takto:"§ 42Uplatnění a zánik práv dopravcePro uplatnění a zánik práv dopravce vůči cestujícím (objednatelům

nepravidelné přepravy) a přepravcům platí příslušná ustanovení

občanského zákoníku, hospodářského zákoníku a mezinárodních úmluv."Redakce