o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky


Published: 2013

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
25/2013 Sb.SDĚLENÍStátní volební komiseze dne 28. ledna 2013o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve

dnech 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013

(II. kolo)Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. e)

a § 57 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o

změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), celkový

výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna

2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo).A.Výsledek I. kola volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12.

ledna 2013V I. kole volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna

2013 nebyl ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě

prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě

prezidenta republiky), zvolen žádný kandidát.B.Celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 25. a 26.

ledna 2013 (II. kolo)I.Celkové údaje za Českou republikuPočet volebních okrsků celkem 14 802

Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování 14 802

Počet zvláštních volebních okrsků celkem 102

Počet zvláštních okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování 102

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních

seznamů voličů8 424 235

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze zvláštních seznamů voličů

vedených zastupitelskými úřady 10 706

Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky4 986 040

Celkový počet odevzdaných úředních obálek4 983 481

Celkový počet platných hlasů, odevzdaných pro všechny kandidáty4 958 576II.Pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů:Pořadí Jméno a příjmení kandidáta Počet hlasů Počet hlasů v %

--------------------------------------------------------------------------------

1. Miloš Zeman 2 717 405 54,80

2. Karel Schwarzenberg 2 241 171 45,19

Prezidentem České republiky byl zvolen kandidát Miloš Zeman.III.Podle § 53 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky

a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), zápis

podepsali předseda a členové (náhradníci) Státní volební komise:JUDr. Václav HENYCH, ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva

vnitra, v. r.prof. Ing. Iva RITSCHELOVÁ, CSc., předsedkyně Českého statistického

úřadu, v. r.Ing. Pavel KOUŘIL, ředitel odboru 19 - financování kapitol státního

rozpočtu Ministerstva financí, v. r.JUDr. Vladimír GALUŠKA, náměstek ministra zahraničních věcí, v. r.Mgr. et Bc. Vítězslav NĚMČÁK, referent odboru legislativního

Ministerstva spravedlnosti, v. r.Ing. Jaroslava PŘIBYLOVÁ, pracovnice kanceláře náměstka ministra obrany

pro personalistiku - poradce náměstka ministra obrany pro

personalistiku, v. r.MUDr. Jaromír HRUBÝ, pracovník odboru ochrany veřejného zdraví

Ministerstva zdravotnictví, v. r.JUDr. Petr ŠIMERKA, náměstek ministra práce a sociálních věcí, v. r.Předseda Státní volební komise:Kubice v. r.