osoby zacházející s návykovými látkami, které nepotřebují povolení


Published: 2009

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
243/2009 Sb.VYHLÁŠKAze dne 22. července 2009,o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž

činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a

přípravky je obsahujícímiZměna: 28/2013 Sb.Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 5 odst. 7 zákona č. 167/1998

Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění

zákona č. 407/2001 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb.:§ 1Seznam osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se

nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je

obsahujícími, je uveden v příloze této vyhlášky.§ 2Zrušuje se:1. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 83/2002 Sb., kterou se

stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich

pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s

návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory.2. Vyhláška č. 317/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 83/2002 Sb.,

kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich

pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s

návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory.3. Vyhláška č. 508/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva

zdravotnictví č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a

fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se

nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je

obsahujícími a prekursory, ve znění vyhlášky č. 317/2003 Sb.§ 3Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.Ministryně:Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.PřílohaSeznam osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se

nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je

obsahujícími:Oddíl A.Seznam soudně toxikologických laboratoří

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právnická nebo fyzická osoba: Název pracoviště: Adresa pracoviště: IČO právnické nebo fyzické osoby:

sídlo právnické osoby / místo trvalého

pobytu fyzické osoby

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Soudně - toxikologická laboratoř

Ústav klinické biochemie a diagnostiky

Úsek klinické a forensní toxikologie Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 00179906

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 - Ústav soudního lékařství Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 00064173

Nemocnice Na Bulovce - Oddělení soudního lékařství Budínova 2, 180 81 Praha 8 00064211

Budínova 2, 180 81 Praha 8

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc - Ústav soudního lékařství a

medicínského práva Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc 00098892

Fakultní nemocnice Plzeň

Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň - Ústav soudního lékařství

toxikologická laboratoř Karlovarská 48, 301 66 Plzeň 00669806

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790

708 52 Ostrava - Poruba - Ústav soudního lékařství 17. listopadu 1790, 708 52

Ostrava-Poruba 00843989Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Pekařská 53, 656 91 Brno - Ústav soudního lékařství Tvrdého 2a, 662 99 Brno 00159816

Krajská nemocnice Liberec, a.s. - Oddělení klinické a soudní Husova 10, 460 63 Liberec 1 27283933

Husova 10, 460 63 Liberec 1 toxikologie

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Most, o.z.

J. E. Purkyně 270, 434 64 Most - OKB - toxikologická laboratoř J. E. Purkyně 270, 434 64 Most 25488627

Krajská zdravotní, a.s.

Masarykova nemocnice v

Ústí nad Labem, o.z.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem - Oddělení soudního lékařství a

Toxikologie - toxikologická laboratoř Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 25488627

Nemocnice České Budějovice, a. s.

B. Němcové 585/54

370 87 České Budějovice - Laboratoř klinické chemie - pracoviště

klinické a soudní toxikologie B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice 26068877

Nemos Sokolov s.r.o.

Za Císařským mlýnem 1115/2 - Oddělení soudního lékařství

170 00 Praha 7 toxikologická laboratoř Slovenská 545, 356 01 Sokolov 24747246

Pardubická krajská nemocnice, a.s.

Kyjevská 44, 532 03 Pardubice - Toxikologická laboratoř pro Oddělení

soudního lékařství a Oddělení klinické

biochemie a diagnostiky Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 27520536

P & R LAB a.s.

Revoluční 2214/35 - Ústav kvalifikovaný pro znaleckou

741 01 Nový Jičín činnost P & R LAB a.s., Laboratoř

biochemie, oddělení instrumentálních

metod Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín 16628373

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská

fakultní nemocnice Praha

U vojenské nemocnice 1200

169 02 Praha 6 - Vojenský ústav soudního lékařství U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 61383082

Všeobecná fakultní nemocnice

v Praze

U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 - Ústav soudního lékařství - oddělení

toxikologie Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2 00064165

- Oddělení dopingové kontroly Nehvizdská 8, 198 00 Praha 9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oddíl B.Seznam laboratoří zdravotních ústavů------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právnická nebo fyzická osoba: Název pracoviště: Adresa pracoviště: IČO právnické nebo fyzické osoby:

sídlo právnické osoby / místo trvalého

pobytu fyzické osoby

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Státní zdravotní ústav

Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 - Centrum odborných činností Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 75010330

- Centrum laboratorních činností Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

- Centrum odborných činností Palackého 3a, 612 42 BrnoÚstřední vojenský zdravotní ústav

Praha

U vojenské nemocnice 1200

169 02 Praha 6 - Laboratoř toxikologie a plynové

chromatografie U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 60162694Zdravotní ústav se sídlem v

Ostravě

Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava - Centrum klinických laboratoří Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava 71009396

- Centrum hygienických laboratoří Budova VÚHŽ a.s., Dobrá 240, 739 51 Frýdek Místek

- Centrum hygienických laboratoří Těreškovové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov

- Centrum hygienických laboratoří Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

- Centrum hygienických laboratoří Vrchlického 57, 587 25 JihlavaZdravotní ústav se sídlem v

Ústí nad Labem

Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem - Centrum hygienických laboratoří Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem 71009361

- Centrum imunologie a mikrobiologie Na Kabátě 229, 400 11 Ústí nad Labem

- Odbor hygienických laboratoří Karlovy

Vary Závodní 94, 360 06 Karlovy Vary

- Centrum hygienických laboratoří Františka Kloze 2316, 272 01 Kladno

- Centrum hygienických laboratoří Skrétova 17, 303 22 Plzeň

- Oddělení laboratoří U Sila 1139, 463 11 Liberec 30

- Zkušební laboratoř Hradec Králové ul. Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové

- Zkušební laboratoř Hradec Králové ul. Nezvalova 958, 500 03 Hradec Králové

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oddíl C.Seznam specializovaných diagnostických, vědecko-výzkumných a výukových

pracovišť vysokých škol------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právnická nebo fyzická osoba: Název pracoviště: Adresa pracoviště: IČO právnické nebo fyzické osoby:

sídlo právnické osoby / místo trvalého

pobytu fyzické osoby

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká zemědělská univerzita v

Praze

Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol Fakulta agrobiologie, potravinových a

přírodních zdrojů 60460709

- Katedra chemie Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

- Katedra rostlinné výroby Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - SuchdolMasarykova univerzita v Brně

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno Lékařská fakulta

- Farmakologický ústav Kamenice 5, 625 00 Brno 00216224

- Ústav fyziologie Kamenice 5, 625 00 Brno

CEITEC MU Kamenice 5, 625 00 BrnoUniverzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 1. lékařská fakulta

- Farmakologický ústav Albertov 4, 128 00 Praha 2 00216208

- Fyziologický ústav Albertov 5, 128 00 Praha 2

- Laboratoř biochemické

neurofarmakologie Albertov 4, 128 00 Praha 2

- Ústav biochemie a experimentální

onkologie U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2

- Ústav klinické biochemie a

laboratorní diagnostiky U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

- Ústav lékařské biochemie Kateřinská 32, 121 08 Praha 2Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 - Ústav patologické fyziologie U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2 00216208

- Ústav pro histologii a embryologii Albertov 4, 128 00 Praha 2

- Klinika adiktologie Apolinářská 4, 128 00 Praha 2

- Ústav soudního lékařství a

toxikologie Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 22. lékařská fakulta

- Farmakologický ústav Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 5

- Anatomický ústav U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2

- Ústav biologie a lékařské genetiky V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

- Ústav fyziologie Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 5

- Ústav klinické biochemie V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

a patobiochemie

- Ústav lékařské chemie a biochemie Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 5

- Ústav patologické fyziologie Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 53. lékařská fakulta

- Ústav farmakologie Ruská 87, 100 00 Praha 10

- Ústav normální, patologické a

klinické fyziologie Ke Karlovu 4, 120 00 Praha 2

- Klinika psychiatrie a

lékařské psychologie Ústavní 91, 181 03 Praha 8Lékařská fakulta v Hradci Králové

- Klinika gerontologická a metabolická Fakultní nemocnice, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

- Radioizotopové laboratoře a vivárium Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové

- Ústav experimentální neurochirurgie Fakultní nemocnice, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

- Ústav farmakologie Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové

- Ústav fyziologie Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové

- Ústav lékařské biochemie Šimkova 870, 500 01 Hradec KrálovéLékařská fakulta v Plzni

- Dětská klinika Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

- Ústav farmakologie a toxikologie Karlovarská 48, 301 66 Plzeň

- Ústav fyziologie Lidická 1, 301 66 Plzeň

- Ústav hygieny Lidická 4, 301 66 Plzeň

- Ústav lékařské chemie a biochemie Karlovarská 48, 301 66 PlzeňLékařská fakulta v Plzni

- Ústav patologické fyziologie Lidická 1, 301 66 Plzeň

- Uživatelské zařízení

(Centrální zvěřinec) Karlovarská 48, 301 66 PlzeňFarmaceutická fakulta v Hradci Králové

- Botanická zahrada léčivých rostlin Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

- Katedra analytické chemie Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

- Katedra biofyziky a fyzikální chemie Heyrovského 1203, 500 05 Hradec KrálovéUniverzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 - Katedra biochemických věd Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 00216208

- Katedra biologických a lékařských věd Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

- Katedra farmaceutické botaniky

a ekologie Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

- Katedra farmaceutické chemie a

kontroly léčiv Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

- Katedra farmaceutické technologie Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

- Katedra farmakognozie Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

- Katedra farmakologie a toxikologie Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

- Katedra anorganické a organické Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

chemiePřírodovědecká fakulta

- Katedra anorganické chemie Hlavova 2030, 128 40 Praha 2

- Katedra fyziologie živočichů Viničná 7, 128 44 Praha 2

- Katedra organické chemie Albertov 6, 128 43 Praha 2

- Katedra biochemie Albertov 6, 128 43 Praha 2

Univerzita obrany

Kounicova 65, 612 00 Brno Fakulta vojenského zdravotnictví

v Hradci Králové

- Katedra toxikologie Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové 60162694

- Vivárium Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Ústav ochrany proti zbraním

hromadného ničení Sídliště V. Nejedlého 691, 682 03 Vyškov

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Lékařská fakulta

- Centrum pro práci s laboratorními

zvířaty Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc 61989592

- Ústav farmakologie Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

- Ústav patologické fyziologie Hněvotínská 3, 775 15 OlomoucPřírodovědecká fakulta

- Katedra analytické chemie tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

Univerzita Pardubice

Studentská 95, 532 10 Pardubice Fakulta chemicko-technologická

- Katedra analytické chemie nám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice 00216275

Veterinární a farmaceutická

univerzita Brno

Palackého třída 1/3, 612 42 Brno Farmaceutická fakulta

- Ústav chemických léčiv Palackého třída 1/3, 612 42 Brno 62157124

- Ústav přírodních léčiv Palackého třída 1/3, 612 42 Brno

- Ústav technologie léků Palackého třída 1/3, 612 42 BrnoFakulta veterinárního lékařství

- Klinika chorob koní Palackého třída 1/3, 612 42 Brno

- Klinika chorob přežvýkavců a prasat Palackého třída 1/3, 612 42 Brno

- Klinika chorob psů a koček Palackého třída 1/3, 612 42 Brno

- Klinika chorob ptáků, plazů a

drobných savců Palackého třída 1/3, 612 42 Brno

- Ústav fyziologie Palackého třída 1/3, 612 42 Brno

- Ústav farmakologie a farmacie Palackého třída 1/3, 612 42 Brno

- Ústav patologické morfologie Palackého třída 1/3, 612 42 BrnoFakulta veterinární hygieny a ekologie

- Ústav veřejného veterinárního

lékařství a toxikologie Palackého třída 1/3, 612 42 Brno

Vysoká škola chemicko-technologická

v Praze

Technická 1905/5, 166 28 Praha 6 Fakulta chemické technologie

- Ústav organické chemie Technická 5, 166 28 Praha 6 60461373

- Ústav organické technologie Technická 5, 166 28 Praha 6

- Ústav chemie pevných látek Technická 5, 166 28 Praha 6Fakulta chemicko-inženýrská

- Ústav analytické chemie Technická 5, 166 28 Praha 6Fakulta potravinářské a biochemické

technologie

- Ústav biochemie a mikrobiologie Technická 3, 166 28 Praha 6

- Ústav analýzy potravin a výživy Technická 3, 166 28 Praha 6

- Ústav konzervace potravin Technická 3, 166 28 Praha 6

- Ústav chemie přírodních látek Technická 5, 166 28 Praha 6Centrální laboratoře Technická 5, 166 28 Praha 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oddíl D.Seznam specializovaných diagnostických a vědecko-výzkumných pracovišť

Akademie věd České republiky------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právnická nebo fyzická osoba: Název pracoviště: Adresa pracoviště: IČO právnické nebo fyzické osoby:

sídlo právnické osoby / místo trvalého

pobytu fyzické osoby

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Branišovská 31 - Entomologický ústav BC AV ČR Branišovská 31, 370 05 České Budějovice 60077344

370 05 České Budějovice - Ústav molekulární biologie rostlin

BC AV ČR Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Fyziologický ústav AV ČR Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 67985823

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč - Mikrobiologický ústav

AV ČR, v.v.i. Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč 61388971

- Detašované pracoviště Mikrobiologického

ústavu AV ČR, v.v.i., v Třeboni,

Sektor 3, Autotrofní mikroorganizmy Opatovický mlýn, 379 81 Třeboň

- Detašované pracoviště Mikrobiologického

ústavu AV ČR, v.v.i., v Novém Hrádku Doly 183, 549 22 Nový Hrádek

Ústav experimentální botaniky

AV ČR, v.v.i.

Rozvojová 263 - Ústav experimentální botaniky

165 02 Praha 6 - Lysolaje AV ČR, v.v.i. Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje 61389030Ústav experimentální medicíny

AV ČR, v.v.i.

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Ústav experimentální medicíny

AV ČR, v.v.i. Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 68378041

Ústav makromolekulární chemie

AV ČR, v.v.i.

Heyrovského nám. 1888/2 - Ústav makromolekulární chemie

162 06 Praha 6 AV ČR, v.v.i. Heyrovského nám. 1888/2, 162 06 Praha 6 61389013Ústav molekulární genetiky

AV ČR, v.v.i.

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Ústav molekulární genetiky

AV ČR, v.v.i. Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 68378050

Ústav organické chemie a biochemie

AV ČR, v.v.i.

Flemingovo nám. 542/2, 166 10 Praha 6 - Ústav organické chemie a

biochemie AV ČR, v.v.i. Flemingovo nám. 542/2, 166 10 Praha 6 61388963".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Related Laws