o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 586/1992 Sb.


Published: 2006

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
RS02/2006SDĚLENÍMinisterstva vnitrao opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn, vyhlášeném pod č. 45/2006 Sb.V seznamu novelizujících právních předpisů na straně 669 v levém

sloupci mají místo slov "Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační

agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační

agentuře), nabyl účinnosti dnem 1. září 2001 a zrušen k 31. 12. 2001."

správně být slova "Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře

a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), nabyl

účinnosti dnem 1. září 2001 a pozbývá platnosti dnem 31. 12. 2011.".