Protokol k Dohodě o spolupráci v oblasti život. prostředí se SR


Published: 1996

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
189/1996 Sb.SDĚLENÍMinisterstva zahraničních věcíMinisterstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. dubna 1996 byl ve

Znojmě podepsán Prováděcí protokol k Dohodě mezi vládou České republiky

a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby

životního prostředí.^1)Protokol na základě svého článku 6 vstoupil v platnost dnem podpisu. Do

textu protokolu lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a

Ministerstvu životního prostředí.1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o

spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí ze dne 29.

října 1992 byla vyhlášena pod č. 121/1994 Sb.