o ražbě československých dukátů k 600. výročí úmrtí Karla IV.


Published: 1978

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
57/1978 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYČeskoslovenské socialistické republikyze dne 27. dubna 1978o ražbě československých dukátů k 600. výročí úmrtí Karla IV.Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 5 zákona

č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů:§ 1(1) U příležitosti 600. výročí úmrtí Karla IV. se razí československé

dukáty (dále jen "dukáty").(2) Dukáty se razí jako jednodukáty, dvojdukáty, pětidukáty a

desetidukáty ze slitiny obsahující 986 1/9 dílů zlata a 13 8/9 dílů

mědi. Při ražbě je povolena odchylka nejvýše jedna tisícina nad nebo

pod stanovenou hmotnost a ryzost.§ 2(1) Jednodukát má hmotnost 3,4909 g s obsahem ryzího zlata 3,4210 g,

průměr 19,75 mm a jeho okraj je jemně vroubkovaný.(2) Na lícní straně jednodukátu je umístěn státní znak Československé

socialistické republiky. Název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ

REPUBLIKA" je v opise zleva dolů ve dvou neuzavřených kruzích.

Uprostřed pod státním znakem je letopočet ražby.(3) Na rubové straně jednodukátu je portrét Karla IV. v pravém

tříčtvrtečním profilu. Vlevo od portrétu je gotický štít s českým lvem,

vpravo v úrovni čela je iniciála "K". Při okraji mince vpravo dole je

jméno "KAREL IV.", vpravo nahoře letopočty "1346-1378". S výjimkou

míst, kde se plastika koruny a zdobeného roucha dotýká ploché obruby,

je na obvodu rubové strany drobný perlovec.(4) Značka "F" autora návrhu akademického sochaře Petra Formánka je

umístěna na rubové straně pod portrétem.§ 3(1) Dvojdukát má hmotnost 6,9818 g s obsahem ryzího zlata 6,8848 g,

průměr 25 mm a jeho okraj je jemně vroubkovaný.(2) Na lícní straně dvojdukátu je umístěn státní znak Československé

socialistické republiky, pod ním je hodnotové číslo "2". Název státu

"ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" je v opise zleva nahoru v

uzavřeném kruhu, zdobeném na vnitřním i vnějším obvodu drobným

perlovcem. Uprostřed dole pod hodnotovým číslem "2" je letopočet ražby

"1978".(3) Na rubové straně dvojdukátu je zobrazena lícní strana královské

pečeti Karla IV., představující panovníka sedícího na trůnu a držícího

v levé ruce jablko a v pravé žezlo. V opise zprava dolů v uzavřeném

kruhu zdobeném na vnějším i vnitřním obvodu drobným perlovcem je

latinský text "KAROLUS DEI GRA ROMANOR REX SEMPER AUGUSTUS"; po

stranách trůnu vpravo je text "ET REX", vlevo "BOEMIE".(4) Značka "A P" autora návrhu akademického sochaře Andreja Petera je

umístěna na rubové straně vedle pravé nohy panovníka.§ 4(1) Pětidukát má hmotnost 17,4545 g s obsahem ryzího zlata 17,2120 g,

průměr 34 mm a jeho okraj je jemně vroubkovaný.(2) Na lícní straně pětidukátu je umístěn státní znak Československé

socialistické republiky. Název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ

REPUBLIKA" je v opise zprava dolů v uzavřeném kruhu. Po stranách

státního znaku jsou zdvojené kruhové úseče. Uprostřed pod státním

znakem je letopočet ražby "1978", pod ním hodnotové číslo "5".(3) Na rubové straně pětidukátu je zobrazen ústřední motiv pečetidla

univerzitní obce pražské univerzity z poloviny 14. století, na němž

Karel IV. předává knížeti Václavovi zakládací listinu univerzity. Po

stranách jsou symboly jednotlivých fakult. V opise zleva nahoru je

latinský text "UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS". Dole při okraji je

letopočet "1348".(4) Značka "zk" autora návrhu akademického sochaře Zdeňka Kolářského je

umístěna na rubové straně vpravo od podstavce s postavami.§ 5(1) Desetidukát má hmotnost 34,9090 g s obsahem ryzího zlata 34,4240 g,

průměr 42 mm a jeho okraj je jemně vroubkovaný.(2) Na lícní straně desetidukátu je umístěn státní znak Československé

socialistické republiky. Název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ

REPUBLIKA" je v opise zprava dolů v uzavřeném kruhu. Po stranách

státního znaku jsou zdvojené kruhové úseče. Uprostřed pod státním

znakem je letopočet ražby "1978", pod ním hodnotové číslo "10".(3) Na rubové straně desetidukátu je panorama Hradčan s Karlovým

mostem. V dolní části je městský znak Prahy. V opise zleva nahoru je

latinský text "PRAGA MATER URBIUM".(4) Značka "zk" autora návrhu akademického sochaře Zdeňka Kolářského je

umístěna na rubové straně desetidukátu vlevo od městského znaku Prahy.§ 6(1) V roce 1978 se razí dvacet tisíc jednodukátů a po deseti tisících

dvojdukátů, pětidukátů a desetidukátů.(2) V letech 1979, 1980, 1981 a 1982 se razí po deseti tisících

jednodukátů s příslušným letopočtem ražby.(3) Dukáty razí Státní mincovna v Kremnici.§ 7Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Dr. Štrougal v. r.Příl.1Vyobrazení dukátů

Related Laws