o opravě tiskových chyb


Published: 1972

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
7/1972 Sb.REDAKČNÍ SDĚLENÍo opravě tiskové chyby1. ve vyhlášce federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky

československé č. 140/1971 Sb., o financování reprodukce základních

prostředků, českého vydání,2. ve vyhlášce federálního ministerstva financí a Ústřední rady

Československého Revolučního odborového hnutí č. 162/1971 Sb., o fondu

kulturních a sociálních potřeb, českého vydání,3. v datu vydání částky 1/1972, slovenského vydání1. V § 19 odst. 1 vyhlášky č. 140/1971 Sb. bylo chybně vytištěno na

konci druhé řádky: "14 a 16" místo správného "14 až 16", takže první

dva řádky správně zní takto: "(1) Federální ministerstvo financí může

povolit výjimky z ustanovení § 2 až 10, 12, 14 až 16...".2. V § 10 odst. 3 vyhlášky č. 162/1971 Sb. vypadla nedopatřením v tisku

třetí řádka a místo ní byla otištěna dvakrát druhá řádka. Správné znění

tohoto odstavce 3 je toto: "(3) jestliže pracovník obdržel státní

vyznamenání, je možno v běžném nebo příštím roce jemu a jeho manželce

(manželovi) poskytnout příspěvek na dopravné, ubytování a stravování."3. V částce 1/1972 je v datu vydání chybně vytištěn rok 1971 místo

správného 1972.Redakce

Related Laws