výzkumné org. přijímající výzkumné pracovníky ze třetích zemí


Published: 2008

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
390/2008 Sb.SDĚLENÍMinisterstva školství, mládeže a tělovýchovyze dne 30. září 2008o vyhlášení seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání

výzkumných pracovníků ze třetích zemíZměna: 391/2010 Sb.Změna: 6/2012 Sb.Změna: 3/2013 Sb.Změna: 283/2013 Sb.Změna: 158/2014 Sb.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b

odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve

znění zákona č. 379/2007 Sb., seznam výzkumných organizací schválených

pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze

k tomuto sdělení.V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných

pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název,

identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné

výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla

daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků

ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.Ministr:Mgr. Liška v. r.PřílohaSeznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných

pracovníků ze třetích zemí---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poř. Název Identifikační Sídlo výzkumné organizace Datum nabytí právní Doba platnosti

číslo výzkumné organizace číslo moci rozhodnutí, schválení výzkumné

výzkumné kterým byla organizace pro

organizace výzkumná přijímání výzkumných

organizace pracovníků ze třetích

schválena pro zemí, počítaná ode dne

přijímání nabytí právní moci

výzkumných rozhodnutí o schválení

pracovníků

ze třetích zemí

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Agrofest fyto, s.r.o. 25328859 Havlíčkova 2787/121, 6. května 2012 5 let

767 11 Kroměříž2 Agrovýzkum Rapotín, 26788462 Výzkumníků 267, 30. května 2012 5 let

s.r.o. 788 13 Rapotín3 Astronomický ústav AV 67985815 Fričova 298/1, 251 65 Ondřejov 13. února 2013 5 let

ČR, v.v.i.4 Biofyzikální ústav AV 68081707 Královopolská 135, 612 65 Brno 6. února 2013 5 let

ČR, v.v.i.5 Biologické centrum AV 60077344 Branišovská 31, 6. února 2013 5 let

ČR, v.v.i. 370 05 České Budějovice6 Biotechnologický ústav 86652036 Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 6. února 2013 5 let

AV ČR, v.v.i.7 Botanický ústav AV ČR, 67985939 Zámek 1,252 43 Průhonice 6. února 2013 5 let

v.v.i.8 Centrum dopravního 44994575 Líšeňská 33a, 636 00 Brno 28. dubna 2013 5 let

výzkumu, v.v.i.9 Centrum výzkumu globální 67179843 Bělidla 986/4a, 603 Brno 11. května 2013 5 let

změny

AV ČR, v.v.i.10 Centrum výzkumu Řež 26722445 2500680 Husinec - Řež 130 1. prosince 2013 5 let

s.r.o.11 COMTES FHT a.s. 26316919 Průmyslová 995, 334 41 Dobřany 4. ledna 2014 5 let12 Česká zemědělská 60460709 Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol 28. dubna 2013 5 let

univerzita v Praze13 České vysoké učení 68407700 Zikova 4, 166 36 Praha 6 13. února 2013 5 let

technické v Praze14 Ekologické služby s.r.o. 26733544 Areál ČOV, 268 01 Hořovice 22. února 2010 5 let15 ENKI o.p.s. 25173154 Dukelská 145, 37901 Třeboň 28. března 2013 5 let16 Etnologický ústav AV ČR, 68378076 Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1 11. května 2013 5 let

v.v.i.17 Filosofický ústav AV ČR, 67985955 Jilská 361/1, 110 01 Praha 1 24. března 2013 5 let

v.v.i.18 Fyzikální ústav AV ČR, 68378271 Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 13. února 2013 5 let

v.v.i.19 Fyziologický ústav AV 67985823 Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 13. února 2013 5 let

ČR, v.v.i.20 Geofyzikální ústav AV 67985530 Boční II 1401/1a, 141 31 Praha 4 11. května 2013 5 let

ČR, v.v.i.21 Geologický ústav AV ČR, 67985831 Rozvojová 269, 7. března 2009 5 let

v.v.i. 165 00 Praha 6 - Lysolaje22 Janáčkova akademie 62156462 Beethovenova 650/2, 1. března 2012 5 let

múzických umění v Brně 662 15 Brno23 Jihočeská univerzita v 60076658 Branišovská 31, 6. února 2013 5 let

Českých Budějovicích 370 05 České Budějovice24 Masarykova univerzita 00216224 Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno 13. února 2013 5 let25 Masarykův onkologický 00209805 Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 15. října 2011 5 let

ústav26 Matematický ústav AV ČR, 67985840 Žitná 25, 115 67 Praha 1 13. února 2013 5 let

v.v.i.27 Mendelova univerzita v 62156489 Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno 6. února 2013 5 let

Brně28 Mikrobiologický ústav AV 61388971 Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 24. března 2013 5 let

ČR, v.v.i.29 Národohospodářský ústav 67985998 Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1 24. března 2013 5 let

AV ČR, v.v.i.30 Ostravská univerzita 61988987 Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 2. června 2012 5 let

v Ostravě31 Psychiatrické centrum 00023752 Ústavní 91, 181 03 Praha 8-Bohnice 28. dubna 2013 5 let

Praha32 Slezská universita v 47813059 Na Rybníčku 1,746 01 Opava 28. dubna 2013 5 let

Opavě33 Slovanský ústav AV ČR, 68378017 Valentinská 1, 110 00 Praha 1 24. března 2013 5 let

v.v.i.34 Sociologický ústav AV 68378025 Jilská 1, 110 00 Praha 1 15. února 2013 5 let

ČR, v.v.i.35 Technická univerzita v 46747885 Studentská 2, 461 17 Liberec 15. února 2013 5 let

Liberci36 Univerzita Hradec 62690094 Rokitanského 62, 24. března 2013 5 let

Králové 200 03 Hradec Králové37 Univerzita Jana 44555601 Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem 28. dubna 2013 5 let

Evangelisty Purkyně v

Ústí nad Labem38 Univerzita Karlova v 00216208 Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1 15. února 2013 5 let

Praze39 Univerzita Palackého v 61989592 Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 24. března 2013 5 let

Olomouci40 Univerzita Pardubice 00216275 Studentská 95, 532 10 Pardubice 15. února 2013 5 let41 Univerzita Tomáše Bati 70883521 Mostní 5139, 760 01 Zlín 15. února 2013 5 let

ve Zlíně42 Ústav analytické chemie 68081715 Veveří 97, 602 00 Brno 28. dubna 2013 5 let

AV ČR, v.v.i.43 Ústav anorganické chemie 61388980 Husinec-Řež č. p. 1001, 24. března 2013 5 let

AV ČR, v.v.i. 250 68 Husinec-Řež44 Ústav biologie 68081766 Květná 8, Brno 15. února 2013 5 let

obratlovců AV ČR, v.v.i.45 Ústav dějin umění AV ČR, 68378033 Husova 4, 110 00 Praha 1 7. března 2009 5 let

v.v.i.46 Ústav experimentální 61389030 Rozvojová 263, 22. června 2013 5 let

botaniky AV ČR, v.v.i. 165 02 Praha 6 - Lysolaje47 Ústav experimentální 68378041 Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 15. února 2013 5 let

medicíny AV ČR, v.v.i.48 Ústav fotoniky a 67985882 Chaberská 1014/57, 15. února 2013 5 let

elektroniky AV ČR, 182 51 Praha 8-Kobylisy

v.v.i.49 Ústav fyzikální chemie 61388955 Dolejškova 3, 182 23 Praha 8 15. února 2013 5 let

J. Heyrovského AV ČR,

v.v.i.50 Ústav fyziky atmosféry 68378289 Boční II 1401/1a, 141 31 Praha 4 8. března 2013 5 let

AV ČR, v.v.i.51 Ústav fyziky materiálů 68081723 Žižkova 22, 616 62 Brno 8. března 2013 5 let

AV ČR, v.v.i.52 Ústav fyziky plazmatu AV 61389021 Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8 8. března 2013 5 let

ČR, v.v.i.53 Ústav geoniky 68145535 Studentská 1768, 7. prosince 2013 5 let

AV ČR, v.v.i. 708 00 Ostrava - Poruba54 Ústav chemických procesů 67985858 Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 15. února 2013 5 let

AV ČR, v.v.i.55 Ústav informatiky AV ČR, 67985807 Pod Vodárenskou Věží 2, 11. května 2013 5 let

v.v.i. 182 07 Praha 856 Ústav jaderné fyziky AV 61389005 Husinec-Řež č.p. 130, 8. března 2013 5 let

ČR, v.v.i. 250 68 Husinec-Řež57 Ústav makromolekulami 61389013 Heyrovského náměstí 2, 8. března 2013 5 let

chemie AV ČR, v.v.i. 162 06 Praha 6 - Břevnov58 Ústav molekulární 68378050 Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 8. března 2013 5 let

genetiky A V ČR, v.v.i.59 Ústav organické chemie a 61388963 Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 6 15. února 2013 5 let

biochemie AV ČR, v.v.i.60 Ústav pro českou 68378068 Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 15. března 2013 5 let

literaturu AV ČR, v.v.i.61 Ústav pro hydrodynamiku 67985874 Pod Paťankou 30, 166 12 Praha 6 8. března 2013 5 let

AV ČR, v.v.i.62 Ústav pro jazyk český AV 68378092 Letenská 4, 118 51 Praha 1 24. března 2013 5 let

ČR, v.v.i.63 Ústav přístrojové 68081731 Královopolská 147, 612 64 Brno 24. března 2013 5 let

techniky AV ČR, v.v.i.64 Ústav struktury a 67985891 V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8 24. dubna 2013 5 let

mechaniky hornin AV ČR,

v.v.i.65 Ústav teoretické a 68378297 Prosecká 76, 190 00 Praha 9 2. dubna 2011 5 let

aplikované mechaniky66 Ústav teorie informace a 67985556 Pod Vodárenskou věží 4, 8. března 2013 5 let

automatizace AV ČR, 182 08 Praha 8

v.v.i.67 Ústav termomechaniky AV 61388998 Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8 24. března 2013 5 let

ČR, v.v.i.68 Ústav živočišné 67985904 Rumburská 89, 277 21 Liběchov 11. května 2013 5 let

fyziologie a genetiky AV

ČR, v.v.i.69 Veterinární a 62157124 Palackého třída 1/3, 17. června 2012 5 let

farmaceutická univerzita 612 42 Brno

Brno70 Vysoká škola báňská - 61989100 tř. 17. listopadu 15/2172, 24. března 2013 5 let

Technická univerzita 708 33 Ostrava-Poruba

Ostrava71 Vysoká škola 61384399 nám. Winstona Churchilla 4 2. srpna 2013 5 let

ekonomická v Praze 130 67 Praha 372 Vysoká škola chemicko- 60461373 Technická 5, 166 28 Praha 6 2. srpna 2013 5 let

technologická v Praze73 Vysoké učení technické 00216305 Antonínská 548/1, 601 90 Brno 28. dubna 2013 5 let

v Brně74 Výzkumný ústav 62243136 Revoluční 84, 26. října 2013 5 let

anorganické chemie, a.s. 400 01 Ústí nad Labem75 Výzkumný ústav 00025615 Ústecká 98, 25066 Zdiby 4. září 2013 5 let

geodetický, topografický

a kartografický, v.v.i.76 Výzkumný ústav 00027162 Hudcova 296/70, 621 00 24. června 2012 5 let

veterinárního lékařství, Brno-Medlánky

v.v.i.77 Výzkumný ústav živočišné 00027014 Přátelství 815, 28. dubna 2013 5 let

výroby, v.v.i. 104 00 Praha Uhříněves78 Západočeská univerzita 49777513 Univerzitní 8, 306 14 Plzeň 24. března 2013 5 let

v Plzni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------