o vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb


Published: 2012

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
434/2012 Sb.VYHLÁŠKAze dne 27. listopadu 2012o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních

služebČeský telekomunikační úřad stanoví podle § 41 zákona č. 29/2000 Sb., o

poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních

službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., k provedení § 18 odst. 1

zákona o poštovních službách:§ 1Vzor formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb je uveden

v příloze k této vyhlášce.§ 2Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.Předseda Rady:PhDr. Dvořák, CSc., v. r.PřílohaVzor formuláře pro oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb