o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí


Published: 2015

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
235/2015 Sb.SDĚLENÍMinisterstva vnitraze dne 3. září 2015o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcíMinistr vnitra na základě § 58 odst. 4 a § 58 odst. 1 písm. c) zákona

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 15/2015 Sb.,

o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů,

o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích

vojenských újezdů), vyhlašuje na den 16. ledna 2016 nové volby do

zastupitelstev obcí:+--------------------------------------------------------------------+

| obec | okres | kraj |

+----------------------+----------------------+----------------------+

| Polná na Šumavě | Český Krumlov | Jihočeský |

+----------------------+----------------------+----------------------+

| Bražec | Karlovy Vary | Karlovarský |

+----------------------+----------------------+----------------------+

| Doupovské Hradiště | Karlovy Vary | Karlovarský |

+----------------------+----------------------+----------------------+

| Město Libavá | Olomouc | Olomoucký |

+----------------------+----------------------+----------------------+

| Kozlov | Olomouc | Olomoucký |

+----------------------+----------------------+----------------------+

| Luboměř pod Strážnou | Přerov | Olomoucký |

+--------------------------------------------------------------------+Ministr:Chovanec v. r.