Finanční limity pro účely koncesního zákona


Published: 2008

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
78/2008 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 25. února 2008,kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákonaZměna: 474/2009 Sb.Změna: 447/2011 Sb.Změna: 456/2013 Sb.Vláda nařizuje podle § 34 odst. 3 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních

smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění zákona č.

30/2008 Sb.:§ 1Úvodní ustanoveníToto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských

společenství^1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis

Evropských společenství^2) a upravujea) finanční limit pro nadlimitní koncesní smlouvu na stavební práce

podle § 14 odst. 1 koncesního zákona,b) finanční limit pro stavební práce podle § 15 odst. 1 písm. b)

koncesního zákona.§ 2Finanční limity(1) Finanční limit pro nadlimitní koncesní smlouvu na stavební práce

podle § 14 odst. 1 koncesního zákona činí 131 402 000 Kč.(2) Finanční limit pro stavební práce podle § 15 odst. 1 písm. b)

koncesního zákona činí 131 402 000 Kč.§ 3ÚčinnostToto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.Předseda vlády:v z. RNDr. Bursík v. r.místopředseda vlády a ministr životního prostředíMinistr:JUDr. Svoboda v. r.1) Čl. 56 a 63 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES

ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných

zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění směrnice

Evropského parlamentu a Rady 2005/75/ES.Sdělení Komise Odpovídající prahové hodnoty podle směrnic Evropského

parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES (2013/C 366/01).2) Nařízení Komise (EU) č. 1336/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým

se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a

2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání

zakázek.