Amendments To The Cabinet Of Ministers Of 22 March 2005, Regulations No 195 ' Road Vehicle Insurance Against Civil Liability In Respect Of The Guarantee Fund Of Compulsory Insurance, Storage And Administration Arrangements "

Original Language Title: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība"

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now

Read the untranslated law here: https://www.vestnesis.lv/ta/id/138029

Cabinet of Ministers Regulations No. 463, Riga, June 6, 2006 (pr. 31 to 34) the amendments to the Cabinet of Ministers of 22 March 2005, regulations No 195 "road vehicle insurance against civil liability in respect of the guarantee fund of compulsory insurance, storage and administration order" Issued under the motor liability insurance Act, compulsory article 51 ninth part make the Cabinet of 22 March 2005, regulations No 195 "road vehicle insurance against civil liability in respect of the guarantee fund of compulsory insurance, storage and administration arrangements" (Latvian journal 49., 2005, no.) the following amendments: 1. Replace paragraph 9 "with the number" 200000 "5000".
2. Delete paragraph 14, the number and the word "200000 dollars."
3. To supplement the provisions of the following paragraph 22: "22. An insurer who makes a lump sum contribution fund 200000 lats, the insurer shall repay the lump sum contributions made in the part of the Fund in accordance with the provisions of paragraph 14 of the conditions exceeds the insurer made a one-time contribution-200000 dollars." Prime Minister a. Halloween Finance Minister o. Spurdziņš