Amended Administrative Area And Settlements Act

Original Language Title: Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now

Read the untranslated law here: https://www.vestnesis.lv/ta/id/218071

The Saeima has adopted and the President promulgated the following laws: the amendments to the administrative area and settlements Act in administrative area and settlements Act (Republic of Latvia Saeima and the Cabinet of Ministers rapporteur, 2009, no. 3; Latvian journal 2010, nr. 23) the following amendments: 1. Put 1 and 2 of the annex by the following: "administrative territory and settlements Act Annex 1 of the city Daugavpils. 1 2 3 4 of jekabpils Jelgava Jūrmala Liepāja 5.5.7.8 Riga, Rezekne, Valmiera Ventspils 9. Administrative area and settlements Act Annex 2 counties and their territorial districts 1. Ādaži municipality 2. Aglona municipality 2.1. Aglona parish grāveri parish 2.2 2.3 2.4 kastuļina parish šķeltova parish 3. Aizkraukle municipality Aizkraukles pagasts 3.1 3.2. Aizkraukle city 4. Aizpute municipality aizpute parish 4.1 4.2 4.3 aizpute city cīrava parish 4.4 kalvene parish 4.5 kazdanga parish 4.6 bunk parish 5. Aknīste municipality 5.1 aknīste parish aknīste city 5.2 5.3 5.4 Asare parish gārsene parish 6. Aloja municipality 6.1. Aloja parish 6.2. Aloja town braslava parish 6.4 6.3. Dorothy parish Staicel parish 6.5 6.6 Staicel 7 cities in alsunga municipality 8. Alūksne municipality alsviķi parish 8.1 8.2 8.3 the town Alūksne. Ann parish 8.4. Ilzene parish 8.5 jaunalūksne parish 8.6 jaunanna parish
8.7. Jaunlaicene parish 8.8. Kalncempji parish 8.9. Liepna parish maliena parish 8.10.8.11. Mālupe parish 8.12. Mārkalne parish 8.13. Pededze parish 8.14. Veclaicene parish parish 8.16 8.15. Gilderoy. Ziemeri parish 9. Amata municipality 9.1 Post parish drabeši parish 9.2 9.3 9.4 nītaure parish skujene parish zaube parish 9.5.10. Ape municipality 10.1. Around the parish Around the city of 10.2 10.3 10.4. Gaujiena parish trapene parish 10.5 vireši parish 11. Auce municipality auce city 11.1 11.2. Bēne parish īle parish 11.4 11.3. Lielauce Parish 11.5. Ukr parish 11.6. Vecauce parish vītiņi parish 11.7.12. Babīte municipality 12.1 12.2 Babīte parish of the island 13. Baldone municipality 13.1 baldone parish 13.2 baldone town 14. Baltinava municipality 15. Prize Award of the parish municipality of 15.1 15.2. Prize city of bērzkalne parish 15.3 15.4 15.5. Bērzpils parish briežuciems parish 15.6. Krišjāņi parish 15.7. Kubuļ parish 15.8 lazduleja parish 15.9. Tilža parish 15.10. Vectilža parish 15.11. Vīksna parish 16. Bauska municipality 16.1. Bauska city 16.2 brunava parish ceraukste parish 16.3 16.4. Code parish dāviņi parish 16.5 16.6. Gailīši parish 16.7 īslīce parish mežotne parish 16.8 16.9. Vecsaule parish 17. Beverīna municipality 17.1. Brenguļi parish 17.2 kauguri parish 17.3. Trikāta Parish 18. Brocēni municipality Remte Parish 18.1 18.2 18.3. Ciecer brocēni town Parish 18.4 gaiķi parish Remte Parish 18.5 19. Burtnieki municipality burtnieki parish 19.1 19.2 19.3 Matīši parish Ēvele parish 19.4. Rencēni parish 19.5 Valmiera parish 12.2. Vecate parish 20.21st carnikava municipality Cēsis municipality 21.1. Cesis city 21.2. Vaive parish
22. the cesvaine municipality 22.1. Cesvaine County 22.2. Cesvaine town 23. Cibla municipality blonti parish 23.1.23.2. Cibla parish 23.3. Līdumnieki parish 23.4. Pušmucova parish 14.6. Zvirgzdene parish 24. Dagda municipality 24.1. Andrupene parish 24.2. Andzeļi parish 24.3. Asūne parish bērziņi parish 24.5 24.4.. Dagda parish 24.6. Dagda city 24.7. Ezernieki parish 15.4. Konstantinova parish 15.5. Ķepova parish svariņi parish 24.10.24.11. Šķaune parish 25. Daugavpils municipality 25.1. Ambeļi parish 25.2. Biķernieki parish demene parish 25.4 25.3.. Dubna kalkūne parish 25.5. 15.9. Kalupe parish parish 25.7. Laucesa parish 25.8. Līksna parish 25.9. Maļinova parish 25.10. Medumi parish 25.11. Naujene parish Nīcgale parish 25.13 25.12.. Saliena parish 25.14. Skrudaliena parish 25.15. Subačius 25.16. Tabor parish No 25.17. Beetles parish 25.18. Vecsaliena parish višķi parish 25.19.26. Dobele district 26.1. Annenieki parish 26.2. Aura parish 26.3. Birch parish 26.4. Biksti parish 26.5. Dobele parish 16.5. Dobele city 26.7. Jaunbērze parish 26.8. Krimūna parish 26.9. Naudīte parish 26.10. Penkule parish 26.11. Zebrene parish 27. Dundaga municipality 27.1. Dundaga parish 27.2. Kolka parish 28. Durbe municipality 28.1. Dunalka parish 28.2. Durbe parish 28.3. Durbe town 28.4. Tadaiķi parish 28.5. County of Vecpils 29. Engure municipality 29.1. Engure parish Lapmežciem parish of 29.2.29.3. Smell parish 30. Ērgļi municipality 30.1.30.2. of the Eagles in the parish Jumurd parish Sausnēj parish 30.3.31.32. Garkalne municipality grobiņa municipality 32.1. Bart parish Gavieze parish 32.3 32.2.. Grobiņa parish city 32.5 32.4. Grobiņa. Medze parish 33. Gulbene municipality 33.1. Beļava parish 33.2. Dauksti parish
33.3. Druviena parish 20.8. Galgauska parish 33.5. Gulbene city 20.9. Jaungulbene parish 20.9. Lejasciems parish 21.0. Ligo parish 21.1. Litene parish 33.10. Lizums parish 33.11. Rank parish 33.12. Stāmeriena parish 33.13. Strada parish 33.14. Tirza parish 34. Iecava municipality 35. Ikšķile municipality 21.8. Ikšķile town. 35.2 the parish Tīnūž 36. Ilūkste municipality 36.1. Bebrene parish 36.2. Dviete parish 36.3. Eglaine parish 36.4. Ilūkste town 22.7. Mounds parish 22.7. Prod parish city of 22.9 22.8. Šēder Subat. parish 37. Inčukalns municipality 37.1. Inčukalns Parish 37.2.38. Vangaž city of jaunjelgava municipality daudzese parish 38.1.38.2. Jaunjelgava parish city of jaunjelgava 23.9 23.8.. Sec parish 38.5. Sērene parish staburags parish 24.0 24.0.. Sunākste parish 39. Jaunpiebalga municipality 24.3. Jaunpiebalga parish 24.4. Zosēni parish 40. Jaunpils municipality 24.9. County of the 40.2 Jaunpils. Viesati parish 41. Jēkabpils municipality 25.5. Fabrizio Lai 41.2. Dignāja parish 41.3. Dunava parish 25.7. Hill parish leimaņi parish 25.8 25.8.. Ruben parish 25.9. Zasa parish 42. Jelgava municipality 42.1. Eleja 42.2. Glūda 42.3. Jaunsvirlauka parish 26.4 26.3. Kalnciema. Lielplatone 26.5. Līvbērze parish 26.6 26.5. Plato. Sesava parish 26.7. Holy parish 42.10. Valgunde parish parish 42.12 42.11. Traction. Vircava parish 42.13. Zaļenieki parish 43. Kandava municipality 43.1. Ceres parish 43.2. Kandava parish 26.9. city of Kandava 43.4. Matkul parish 43.5. Vane parish 27.1. Zante parish 27.2. Earth parish 44. Kārsava municipality 44.1. Goliševa parish 44.2. Kārsava town 44.3. Malnava parish mērdzene parish 27.7 27.6.. Mežvidi parish 27.7. Salnava parish 45. Kocēni municipality
45.1. Bērzaine parish 45.2. Dikļi parish

45.3. Kocēni parish 28.2. Vaidava parish 28.3. Zilaiskalns parish 46. Koknese municipality 46.1.46.2. Beaver County irši parish 46.3. Koknese parish 47. Krāslava municipality 29.3. Auleja parish 47.2. Indra parish 47.3. Izvalta parish kalnieši parish 47.5 47.4.. Kaplava parish 29.6. Kombuļi parish 29.6. Krāslava parish 47.8. city of Krāslava 29.8. Piedruja parish 47.10. Robežnieki parish 47.11. Beautiful parish ūdrīši parish 47.12.48. Krimulda municipality 29.9. Krimulda lēdurga parish 48.2.49. Krustpils municipality 30.5. Atašiene parish 30.6. Jēkabpils parish 30.6. Cake 49.4. Mežāre parish parish varieši parish 30.8 30.8.. Vīpe parish 50. Kuldīga municipality 50.1. Ēdole parish 50.2. Gudenieki parish 50.3. Īvande parish kabile parish 50.5 50.4.. Ma. City 50.6 kurmāle parish 50.7. Let parish 50.8. Padure parish pelči parish 50.9.50.10. Renda parish 50.11. Rumba parish 50.12. Snēpele parish 50.13. Turlava parish 50.14. Vārme parish 51. Ķegums municipality 51.1. Birzgale parish town of 51.3 51.2. Ķegums. Rembates parish 51.4. Tom Parish 52. Ķekava municipality 52.1. Pigeon town 52.2. Daugmale 52.3. Ķekava parish 53. Lielvārde municipality jumprava parish 53.2 53.1.. Lēdmane parish 53.3. Lielvārde parish 53.4. Lielvārde city 54. Līgatne municipality 54.1. Līgatne parish 54.2. Līgatne city 55. Limbaži municipality 55.1. Katvari parish 55.2. Limbaži parish 55.3. Limbaži city is 55.4. Pales parish Skulte parish 57.5 55.5.. Umurga parish 55.7. Vidriži parish 55.8. Viļķene parish 56. Līvāni municipality 56.1. Jersika 56.2. city of Līvāni 56.3. Rožup parish 56.4. Rudzāti parish 56.5. Sutri parish 56.6. Turkish parish 57. Lubāna municipality 57.1. Indrān parish
57.2. Lubāna city 58. Ludza municipality 58.1. Brigi parish 58.2. Cirma parish 58.3. Isnauda parish 58.4. Istra parish 58.5. city of Ludza 58.6. Nirza parish ņukši parish 58.7. Perform parish 58.9 58.8.. Pureņi parish 58.10. Rundēni parish 59. Madona municipality 59.1. Arona 59.2. Barkava 59.3. Bērzaune 59.5 59.4. Dzelzava. Kalsnava 37.0. Lazdona 59.7. Liezēre. Ļaudona 59.9 59.8. Madona city 59.10. Mārciena 59.11. Mētriena 59.12. Ošupe 59.13. Prauliena sarkaņi 59.14. Parish 59.15. Vestiena 60.61. Mālpils Mārupe municipality municipality 62. Mazsalaca municipality 62.1. Mazsalaca parish 62.2. Mazsalaca town parish 38.8 38.7. Ramat. Gaming parish 62.5. Skaņkalne parish municipality of Mērsrags 63.64. Naukšēni municipality 64.1. Ķoņi parish 64.2. Naukšēni parish 65. Nereta municipality 65.1. Mazzalve parish 65.2. Not rare parish parish 65.4 65.3. Mound Salvo parish. 66. Nīca municipality 66.1. Nīca parish 66.2. Otaņķi parish 67. Ogre municipality 67.1 67.2. Krape parish. Ķeipene parish 67.3. Laubere parish 41.9. Madliena parish 67.5. Mazozoli parish 67.7 67.6. Meņģele parish Ogresgals parish. mm. Ogre city 67.9. Suntaži parish 67.10. Taurupe parish 68. Olaine 68.1. Olaine Olaine city 68.2.69. Ozolnieki municipality 69.1. price parish EB 69.2. Ozolnieki parish 69.3. Sidrabene parish 70. Pārgauja municipality 70.1. Raiskums parish stalbe parish 70.2 70.3. Straupe parish 71. Pāvilosta municipality 71.1. Pāvilosta town 71.2. Say parish 71.3. Vērgale parish 72. Pļaviņas municipality 72.1. Aiviekste parish klintaine parish 72.3 72.2.. Meadow, the town of 72.4. Vietalva parish 73. Preiļi municipality
73.1. His parish pelēči parish 73.3 73.2.. Preiļi parish 45.6. Preiļi city 73.5. Sauna parish 74. Priekule municipality 74.1. Bunka parish 74.2. Gramzda parish 46.2. Kalēti parish 74.4. Priekule parish 74.5. Priekule city 74.6. Virga parish 75. Priekuļi municipality 75.1. The Linden parish mārsnēni parish 75.2.75.3. Priekuļi parish 75.4. Veselava parish 76. Rauna municipality 76.1. Drusti parish 76.2. Rauna parish 77. Rēzekne municipality 77.1. Audriņi parish 77.2. Bērzgale parish 77.4 77.3. Čornaja parish. Dricāni parish 77.6 77.5. Feimaņi parish. Gaigalava Parish 77.8 77.7. Griškāni parish. Ilzeskalns parish 77.9. Kantinieki parish 77.10. Kaunata parish 77.11. Lendži parish 77.12. Lūznava parish 77.13. Mākoņkalns parish 77.14. Malta parish 77.15. Nagļi parish 77.16. Nautrēni parish 77.17. Ozolaine parish 77.18. Ozolmuiža parish parish of 77.19. Parties 77.20. Rikava parish 77.21. Sakstagals parish 77.22. Silmala parish 77.23. Stoļerova parish 77.24. Stružān parish Vērēm parish of 77.25.78. Riebiņi municipality 78.1. Galen parish 78.2. Riebiņi parish parish 78.4 78.3. Rušon. Silajāņ. Sīļukaln of the parish of parish 78.6 78.5.79 Stabulniek parish. Roja municipality 80. Ropaži municipality 81. Rucava municipality 81.1. Dunika parish 81.2. Rucava parish 82. Rugāji municipality 82.1. Lazdukalns parish 82.2. Stubble parish 83. Concise municipality 83.1. Ipiķi parish 51.7. Jeri parish 83.3. Bullets parish 83.4. a concise city 83.5. Vilpulka parish 84. Rundāle municipality 84.1. Rundāle parish svitene parish 52.3.84.3. Viesturi parish 85. Salacgrīva municipality 85.1. Twynham parish 85.2. Twynham city 85.3. Liepupe parish the parish of 85.5 85.4. Salacgrīva. 86. Island City of Salacgrīva municipality 86.1. Island parish 86.2 Sēlpils parish.
87. Salaspils municipality 87.1. Salaspils parish 87.2. Salaspils city 88. Saldus municipality 88.1. Lake parish jaunauce parish 88.2.88.3. Jaunlutriņ 88.4. Kursīši parish parish 88.5. Lutriņi parish 88.6. Nīgrande parish 88.7. Novadnieki parish 88.8. Pampāļi parish 88.9. Ruba parish 88.10. Sweet parish 88.11. Sweet city 88.12. Šķēde parish 88.13. Vadakste parish 88.14. Zaņa parish 88.15. Pea parish 88.16. Zvārde parish 89. Saulkrasti municipality 89.1. Saulkrasti parish 89.2. Saulkrasti city 90. Sēja municipality 91. Sigulda municipality 91.1. Always parish mores 91.2. Parish 91.3. Sigulda parish 91.4. Sigulda city 92. Skrīveri municipality 93. Skrunda municipality nīkrāce parish 93.1. Raņķi parish 93.2.93.3. Rudbārži parish 93.4. Skrunda parish 93.5. Skrunda city 94. Smiltene district 94.1 94.2. Bilska parish. Blome parish 94.3. Branta parish 94.4. Grundzāle parish 94.5. Launkalne parish 94.6. Palsmane parish 94.8 94.7. Smiltene parish city of smiltene. 94.9. Variņi parish stopiņi municipality 95.96. Strenči municipality jērcēni parish 96.2 96.1.. Plāņi parish city of 96.3. Sed 59.9. Strenči city 97. Talsi municipality 97.1. Abava parish ārlava parish 97.3 97.2.. Balgale parish 60.5. Ģibuļi parish 97.5. Yew parish ķūļciems parish 97.6.97.7. Laidze parish 97.8. Lauciene parish 97.9. Lībagi parish 97.10. Shocker parish 97.11. Sabile town 97.12. city of 97.13. Bench Thrush parish Talsi city 97.14.

the city was 97.15. Valdemārpil 97.16. Valdgale parish 97.17. Vandzene parish virbi parish 97.18.98. Tērvete municipality 98.1. Highland parish parish 98.3 98.2. Bukaiš. 99. Tērvete parish Tukums municipality degole parish 99.2 99.1.. Džūkste parish 99.3. Irlava parish jaunsāti parish 99.5 99.4.. Lestene parish Pūre parish 99.7 99.6.. Sēme parish 99.8. Slampe parish town of Tukums 99.10 99.9.. Tum parish 99.11. Zentene parish 100. Vaiņode municipality 100.1. Embūte parish 100.2. Vaiņode parish 101. Valka municipality 101.1. Ērģeme parish 101.2. Kārķi parish Valka 101.3. Parish city of 101.5 101.4. Wear vijciems parish 101.6.. Zvārtava parish 102. Varakļāni municipality 102.1. Murmastiene parish 102.3 102.2. Varakļāni. Varakļāni city 103. Vārkava municipality 103.1. Campbell parish 103.2. Riverside parish 103.3.104. Vārkava vecpiebalga municipality dzērbene parish 104.2 104.1.. Ineši parish 104.4 104.3. Kaive parish. Tauren parish 104.5. Vecpiebalga parish 105. Vecumnieki municipality 105.1 105.2. Bārbele parish. Kurmene parish 105.3. Skaistkalne parish 105.4. Stelpe parish 105.5. Valle parish 105.6. Vecumnieki parish 106. Ventspils municipality 106.2 106.1. The Anc parish. Jūrkalne parish 106.3. Piltene parish town of 106.5 106.4. Piltene. Pop parish 106.6. Puze parish 106.7. Tārgale parish 106.8. Ugāle parish 106.9. Usma parish 106.10. Užava parish 106.11. Vārve parish 106.12. Ziras parish 106.13. Zlēkas parish 107. Viesīte municipality 107.1. Elkšņi parish 107.2. Rite parish 107.3. Sauka parish 107.4. Viesīte parish 107.5. Viesīte town 108. Viļaka municipality 108.1. Kuprava parish 108.2. Medņeva parish 108.4 108.3. Susāji parish. Šķilbēni parish 108.5. Age parish viļaka city 108.7 108.6.. Žīguri parish 109. Viļāni municipality
dekšāres parish 109.1.109.2. Sokolki parish 109.3. Viļāni parish 109.4. Viļāni city 110. Zilupe municipality 110.1. Lauderi parish 110.2. Pasiene parish Zaļesj parish 110.3.110.4. Zilupe city "2. Express annex 3 as follows:" administrative territory and settlements Act Appendix 3 Law shall enter into force on 3 January 2011.
The Parliament adopted the law in 2010 on September 16.
The President of the Parliament instead of the President g. Much 2010 in Riga on September 21.