Ordinance On The Entry Into Force Of Certain Provisions Of The Law Amending The Law On The Promotion Of Renewable Energy, Law On Energy And Tax Assessment Act (Framework For Coastal Wind Turbines And The Revision Of The Value Loss And Køberets Schemes...

Original Language Title: Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.)

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Ordinance on the entry into force of certain provisions of the law amending the law on the promotion of renewable energy, law on energy and tax assessment Act (framework for coastal wind turbines and the revision of the value loss and køberets schemes, etc.)

Under section 7 (2) and (3) of law No. 641 of 12. June 2013 on amendments to the law on the promotion of renewable energy, law on energy and tax assessment Act (framework for coastal wind turbines and the revision of the value loss-and køberets systems, etc.) shall be determined: § 1. § 1, nr. 5, 28, 31 and 32, of the lov nr. 641 of 12. June 2013 on amendments to the law on the promotion of renewable energy, law on energy and tax assessment Act (framework for coastal wind turbines and the revision of the value loss-and køberets systems, etc.) are put into force.

§ 2. § 1, nr. 24 of law No. 641 of 12. June 2013 on amendments to the law on the promotion of renewable energy, law on energy and tax assessment Act (framework for coastal wind turbines and the revision of the value loss-and køberets systems, etc.) with respect to section 35 (b) of the law on the promotion of renewable energy is put into force.

§ 3. The notice shall enter into force on the 11. February 2015.

(2). § 1, nr. 28 of law No. 641 of 12. June 2013 on amendments to the law on the promotion of renewable energy, law on energy and tax assessment Act (framework for coastal wind turbines and the revision of the value loss-and køberets systems, etc.) have effect from 20. November 2012.

Climate, energy and Construction Ministry, the 5. February 2015 Rasmus Helveg Petersen/Martin Hansen

Related Laws