Executive Order Repealing Ordinance On The Application Of The Law On The Brussels I Regulation, Etc. On The Convention Of 30. October 2007 On Jurisdiction And The Recognition And Enforcement Of Judgments In Civil And Commercial Matters (Lu

Original Language Title: Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. på konventionen af 30. oktober 2007 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Lu

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.

Publication of the waiver of the Regulation on the Brussels I Regulation and so on, on the Convention of 30. October 2007 on jurisdiction and recognition and enforcement of judgments in the field of civil and commercial matters (Lugano Convention) as a consequence of the law on the amendment of the law on Brussels I, and so on.

§ 1. The following notice shall be dissenting :

1) Publication no. 1342 of 10. In December 2009, on the application of the Law on Brussels I-the Regulation, etc., of the Convention of 30. October 2007, the jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Lugano Convention).

§ 2. The announcement shall enter into force on 1. June 2013.

Ministry of Justice, the 31 st. May 2013

Morten Bødskov

/ Nanna Skau Fischer