Decree Amending The Decree On The Medical Examination Of Seafarers And Fishermen (Amendment Of Complaint Period)

Original Language Title: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere(Ændring af klagefrist)

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.

Publication of the amendment to the medical examination of seafarers and fishermen

(Amendment of the period of appeal)

§ 1

Notice no. 575 of 19. June 2008, on the medical examination of seafarers and fishermen, as amended by the notice No 1360 of 16. December 2011 and procladition no. 144 of 13. February 2013, the following changes are made :

1. I Section 15 (3). 5, "4 weeks" is changed to : "8 weeks".

§ 2

The announcement will enter into force on the 27th. June 2013.

Sea Fargo, the 25th. June 2013

Henriette Bytoft Flügge

/ Alexander Milan