Ordinance On The Entry Into Force Of The Act Amending The Law On Tax On Electricity, Law On Rent, The Law On Rent Of Public Housing And The Law On Energy (Tenants ' Option For Net Settlement, Including Tax Exemption For Electricity Produced By Renewable

Original Language Title: Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning (Lejeres mulighed for nettoafregning, herunder afgiftsfritagelse for elektricitet fremstillet på vedvarende

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.

Publication of the entry into force of the law on the amendment of the law on the charge of electricity, the law on the rent of general housing and the provision of the electricity supply (Free to net charge), including tax exemption for electricity produced from renewable ; energy plants ;

Under Section 5 of the law. 901 of 4. July 2013 on the amendment of the law on the tax of electricity, the law on rent, the law of the rent of general housing and the energy supply law (The Tenancy of Electrical Electrical Electrical Energy, including the exemption from excise duty on renewable energy-plants), shall be determined as follows :

§ 1. Law No 901 of 4. July 2013 on the amendment of the law on the tax of electricity, the law on rent, the law of the rent of general housing and the energy supply law (The Tenant ' s net option, including tax exemption from electricity produced on renewable energy-plants) are being put in Power.

§ 2. The announcement shall enter into force on 1. August, 2013.

Climate, Energy and Construction, the 23rd. July 2013

Martin Lidegaard

-Ib Larsen