Notice On Regulating The Amount Of Insurance Cover In Accordance With Ordinance On Organization Of Motor Racing On Track

Original Language Title: Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.

Publication of the level of insurance cover in accordance with the announcement of the holding of the motoring track

In accordance with Article 8 (2), 6, in the notice. 659 of 11. June 2010 on the holding of the motorway on the track shall be determined :

§ 1. Impact of any damage that will enter the period 1. 1 January 2013-31. In December 2013, they shall be in the section 8 of the notice. EUR 3 million respectively. Oh, crone, seven million. kr.15 million. DKK and 31 million. DKK

§ 2. The announcement shall enter into force on 1. January 2013.

Ministry of Justice, the 30. November 2012

Morten Bødskov

/ Christian Hesthaven