Ordinance On The Entry Into Force Of Section 2 Of The Act No. 622 Of 14. June 2011 On Amendments To The Law On Ships ' Crew, Law On The Taxation Of Seamen, Seamen's Act On Merchant Shipping, Velfærdsråd And Law On Safety At Sea

Original Language Title: Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 2 i lov nr. 622 af 14. juni 2011 om ændring af lov om skibes besætning, lov om beskatning af søfolk, sømandsloven, lov om Handelsflådens Velfærdsråd og lov om sikkerhed til søs

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.

Publication of the entry into force of section 2 of the Act 622 of 14. June 2011 on the amendment of the crew of ships, the law on the taxation of seamen, seamen's slope, the Law on the Trade Union's Welfare Council and the law on maritime safety

In accordance with section 6 (4), Two, in Law No 622 of 14. June 2011 on the amendment of the crew of ships, the law on the taxation of seamen, seamen's slope, the Law on the Law of Commerce and the Law on Maritime Safety shall be governed by the entry into force of the Law 2 of the Act 1. January 2012.

Tax Exterior, the 27th. March 2012

Thor Möger Pedersen

/ Carsten Vesterø