Ordinance On The Entry Into Force Of The Act Amending The Law On Compensation And Reimbursement For Conveyance By Participation In Vocational Adult And Continuing Education And Training, Etc. (Lov Om Social Adaptations In Order To Discourage Accidental...

Original Language Title: Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.(Tilpasninger med henblik på at modvirke utilsigtet anvende

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Ordinance on the entry into force of the Act amending the law on compensation and reimbursement for conveyance by participation in vocational adult and continuing education and the law on labour market training, etc.

(Adjustments in order to prevent unintended use of the compensation scheme, adjustments due to digitalization, etc.)

Pursuant to § 3, paragraph 1, of the lov nr. 573 of 7. June 2011 on amendments to the law on compensation and reimbursement for conveyance by participation in vocational adult and continuing education and the law on labour market training, etc. is determined that § 1, nr. 1-9, 11-12 and section 2 shall enter into force on the 1. July 2012.

The Ministry of children and teaching, the 20. June 2012 Christine Antorini/Merete Vinje