Ordinance On The Entry Into Force Of § 1, Nr. 2, Of The Law On Amendments To The Law On The Taxation Of Waste Water And Various Other Laws (Increase Of The Sewage Charge And The Charge Of Hfcs Et Al., Reduction Of The Charge Of Packaging For Wine And ...

Original Language Title: Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 2, i lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love (Forhøjelse af spildevandsafgiften og afgiften af HFC-gasser m.fl., nedsættelse af afgiften af emballage til vin og spiritus m.v.)

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.

Publication of entry into force of § 1, nr. Amendment No 2, on the amendment of the law on waste water and various other laws (Exhibit of the waste water levy and the poison of HFC gases, and the reduction of the levy on packaging to wine and spirits etc.)

In accordance with paragraph 5 (2), Two, in Law No 522 of 12. June 2009 amending the Law on waste water and various other laws (The increase in the waste water levy and the tax on HFC gases, and the reduction of the levy on packaging to wine and spirits etc.) is determined that the section 1 of the law is set. 2, enter into force on 1. January 2012.

Tax Exterior, the 5th. December 2011

Thor Möger Pedersen

/ Lene Skov Henningsen