Decree Amending The Decree On Subsidies For The Promotion Of The Development Of Social Housing For Vulnerable Groups (Leaning Homes) (Changed Deadline For Application And Payment Of The Grant Maximum Per Housing)

Original Language Title: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)(Ændret ansøgningsfrist og fastsættelse af tilskudsmaksimum pr. bolig)

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.

Annunciation of the amendment to the promotion of the development of public housing for particularly vulnerable groups (high-housing)

(Changed application period and fixing the subsidy (per) per housing)

§ 1

Notice no. 138 of 17. In February 2009, on subsidies to promote the development of public housing for particularly vulnerable groups (man-made housing), the following changes are made :

1. All in the announcement, the Ministry of Welfare is replaced by the Ministry of Social Affairs.

2. Section 5 (5). ONE, THREE. pkt., is hereby repealed and the following shall be inserted :

"The application can be submitted on an ongoing basis."

3. Section 5 (5). 3, revoked.

Paragraph 4 becomes paragraph 4. 3.

4. I § 15 inserted after paragraph 1. 2 as new paragraph :

" Stop. 3. The subsidy shall be granted as a one-time fee per unit. Housing and highest 400,000 kroner. "

paragraphs 3 and 4 are then referred to in paragraph 1. 4 and 5.

§ 2

The announcement will enter into force on the 12th. January, 2011, and effect from 1. January, 2011.

Department of Social Affairs, the 6th. January, 2011

Benedikte Kiær

-Jakob Krogh