Executive Order Repealing The Executive Order On Supplements To Encourage The Production And Marketing Of Organic Food

Original Language Title: Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Executive order repealing the Executive order on supplements to encourage the production and marketing of organic food

Executive Order No. 908 of 13. July 2010 for grants to encourage the production and marketing of organic food shall be repealed on 21. December 2010. The notice shall, however, continue to apply to applications received in the Food Business in the 21st century. December 2010.

Food Business, the 16. December 2010 Aren't b. Jackson/Steen Pawn