Executive Order Repealing Directive Of 11. June 1987 On National Provisions For Weights Of Middle Tolerance Class» Commercial Vægtlodder '

Original Language Title: Bekendtgørelse om ophævelse af direktiv af 11. juni 1987 om nationale bestemmelser for lodder af midterste toleranceklasse »Handelsvægtlodder«

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.

Annuntation of the repeal of the 11. June 1987 on national rules for the soles of the middle tolerance of the trade in trade in the field of trade in trade in the field of trade in the field of trade in the

Directive of 11. June 1987 on national rules for the soles of the middle tolerance of trade (MDIR 24.05-01) shall be deleted from the 15th. January, 2010.

Homeland Security, the 11th. January 2010Carsten Searich / Mathilde, Lau Horsman