Ordinance Amending Ordinance On The Breeding Of Ratites

Original Language Title: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opdræt af strudsefugle

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opdræt af strudsefugle

§ 1

I bekendtgørelse nr. 192 af 25. marts 1998 om opdræt af strudsefugle, som ændret ved bekendtgørelse nr. 334 af 10. juni 1998, bekendtgørelse nr. 16 af 8. januar 2007 og bekendtgørelse nr. 1212 af 10. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 1, ændres »fødevareregionen« til: »personer ansat i eller under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. januar 2010.
Fødevarestyrelsen, den 12. januar 2010
Jan Mousing
/ Christian Strøyer