Ordinance On The Entry Into Force Of § 3, Nr. 1, Of The Act Amending The Act On Complaint And Redress Access Within Health Care, The Law On Approval Of Health Professionals And Health Professional Activity, Health Law And Various Other Laws

Original Language Title: Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, nr. 1, i lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Ordinance on the entry into force of § 3, nr. 1, of the Act amending the Act on complaint and redress access within health care, the law on approval of health professionals and health professional activity, health law and various other laws under section 8 (2) of law No. 706 of 25. June 2010 amending the law on complaint and redress access within health care, the law on approval of health professionals and health professional activity, health law and various other laws provide that section 198, paragraph 1-2, and paragraph 4, as amended by section 3, nr. 1, shall enter into force on the 1. September 2010.
Under section 8, paragraph 2, of law No. 706 of 25. June 2010 amending the law on complaint and redress access within health care, the law on approval of health professionals and health professional activity, health law and various other laws provide that section 198, paragraph 3, as amended by section 3, nr. 1, shall enter into force on the 1. September 2011.

Ministry of the Interior and health, the 24. August 2010 Bertel Haarder/John Erik Pedersen