Executive Order Repealing The Executive Order On Findings Of Low Pathogenic Avian Influenza To The East Of Milton Keynes

Original Language Title: Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza øst for Stenstrup

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$19.99.
Executive order repealing the Executive order on findings of low pathogenic avian influenza to the East of Milton Keynes

Executive Order No. 286 of 29. April 2008 about the presence of low pathogenic avian influenza to the East of Stenstrup lifted the 14. June 2008.
DVFA, the 12. June 2008 P.S.V. E.B. Stig Mellergaard/Christian Strøyer