Ordinance Amending Ordinance On The Application Of The Quality Reports And Action Plans In The Municipal Boards Work With Evaluation And Quality Development Of Elementary School

Original Language Title: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$9.99.
Ordinance amending Ordinance on the application of the quality reports and action plans in the municipal boards work with evaluation and quality development of elementary school

§ 1

In executive order No. 162 of 22. February 2007 on the application of the quality reports and action plans in the municipal boards work with evaluation and quality development of elementary school, is amended as follows:

1. In article 12, paragraph 1, shall be replaced by ' 15. October ': ' 31. December '.

2. In article 13, paragraph 1, shall be replaced by ' 31. December ' to: ' 31. March the following year '.

§ 2

The notice shall enter into force on 5 March. September 2008.
The Ministry of education, the 2. September 2008 P.M.V. Peter Green farm head/Morten Christensen