Zriadenie Okresných Súdov And Happy. Notárstev

Original Language Title: zriadenie okresných súdov a št. notárstev

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
135/1968 Coll.OPATRENIEpovereníka SNR pre spravodlivosťof the 19. septembra 1968okresné súdy ktorým sa zriaďujú and notárstva in okresoch Veľký štátne

Krtíš, Košice-mesto, Košice-vidiek, Vranov and Stará ĽubovňaPre novovytvorené Veľký Krtíš districts, Košice-mesto, Košice-vidiek,

Vranov and Stará Ľubovňa podľa § 1 and 4. 1 legal opatrenia

National Predsedníctva zhromaždenia No 105/1968 Zb. o niektorých

opatreniach in súdnictva and štátnych odbore notárstievzriaďujemOkresný súd vo Veľkom notárstvo vo Krtíš and Štátne Krtíš Veľkom,Okresný súd Košice-mesto and Štátne notárstvo Košice-mesto so sídlom v

Kosice,Okresný súd vo Vranove and Vranove, notárstvo vo ŠtátneOkresný súd v Old Ľubovňa and notárstvo in Old Štátne Ľubovňa, andustanovujemactivities to find 1 začatie. októbrom 1968.in the from Dr. Vašečka in r.