Merge Some Of The Existing County In A Single Administrative District

Original Language Title: sloučení některých dosavadních žup v jediný správní obvod

Read the untranslated law here: https://www.global-regulation.com/law/czech-republic/511231/slouen-nkterch-dosavadnch-up-v-jedin-sprvn-obvod.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
280/1922 Sb.Nariadeniethe Government of the Republic Československejzo DNA was 21. septembra 1922ktorým sa slučujú doterajšie County turňanská, abauj-šarišská and

ZEMPLÍNSKA pripojenými časťmi užhorodskej with the County in a single correct

circuit.Change: 208/1925 Sb.On the basis of § 1, odseku 1., Cust. zo DNA was 22. Marc 1922, no. 210 Coll. and

n., nariaďuje sa:§ 1.Doterajšie of abauj-turňanská sat župným úradom in Kosice, šarišská

župným úradom sat in Presov and zemplínska with pripojenými časťmi County

užhorodskej sat župným úradom in sa slučujú to performance Michalovciach

vnútornej (politickej) in a single circuit with the correct názvom County

with one župným úradom Košice in the Košice and with one župnou the correct

komissiou.§ 2.Pre doterajšej zemplínskej circuit pridelenými časťmi County with the County

užhorodskej sa so sídlom leaves in Michalovciach dočasne expozitúra

župného Office in Kosice.To vybavovaniu sirotských ponechávajú sa prozatýmne župné matters

sirotské stool in Presov and Michalovciach with ich doterajšou

pôsobnosťou.§ 3.Administratívne rozdelenie of košickej to hlavnoslúžnovské districts and

Headquarters hlavnoslúžnovských úradov podľa pripojenej ustaľujú sa attachments to

This nariadeniu.Hlavnoslúžnovské districts menujú sa hlavnoslúžnovského podľa Headquarters Office.§ 4.The village Vicež and vylučujú sa of Ovčie circuit of košickej and of the

hlavnoslúžnovského district sabinovského pripojujú župe and spišskej sa,

hlavnoslúžnovskému district geľnickému.The village of Huta Rolova (Fenikshuta) excludes sa from the perimeter of the County košickej, from

hlavnoslúžnovského district of the Prešov and the connecting client to the spišskej župe sa,

hlavnoslúžnovskému district geľnickému.§ 5.This nabýva efficiency dňom nariadenie vyhlásenia and prevedie him ministries.

in agreement with vnútra ministrom with full mocou pre management Slovakia.Minister appoint in agreement with vnútra ministrom with full mocou pre management

Slovakia den, ktorým zahája činnosť novo sriadené slúžnovské authorities

or the den, ktorým doterajšie slúžnovské zahája činnosť in new offices

sídloch, ako aj den, ktorým occurs I miestnej kompetencie

slúžnovských úradov in nariadení.Dr. Edvard Beneš in r.Dr. Dolansky in r.Sramek, in r.A. Smith in the r.L. Smith v. r.S in r.Dr. Suresh Vaishnav in r.Dr. Mičura in r.Udržal in r.Black in r.Dr. Šrobár, in r.Bold in r.Habrman in r.Serb in the r.Dr. Dérer, in r.| Hlavnoslúžnovský | The perimeter of the County |

|-District | |

| the municipality | doterajší | |

| | |-District |

|1 | Košice | všetky village doterajšieho district. | Ždáňa |

| | | ždáňského | |

| | | doterajšieho všetky village. | Košice |

| | | košického with vylúčením of the municipalities of Zl. Ida and | |

| | | Opaka | |

| | | Veľká Lodzina, Oružín, Small Lodzina, | Lemešany |

| | | Kysak, Trebejov, Sokoľ, Kostoľany | |

| | | Kavečany, Tepličany, Maloveska, | |

| | | Budzimir, Flat, Boľarov, Čižatice, | |

| | | Kecer.-Kostoľany, Pekľany Kecer.-, | |

| | | Mudrovce, Lipovec, Opiná, Bunetice, | |

| | | Ptáčkovce | |

|2 | Moldava všetky doterajšieho village district | | Moldava |

| | |-turňanského Moldova | |

| | | Gold Ida and Opaka | Košice |

|3 | Prešov | všetky village doterajšieho district. | Prešov |

| | with the vylúčením of the village the Prešov | Rolova | |

| | | Huta (Fenikshuta) | |

| | | Chmiňany Hrabkov Andrašovce,,, | Sabinov |

| | | Križovany, Jakubovany, Fríčovce, | |

| | | Šingliar, Lipovec, Lačnov, Wide | |

| | | Abranovce, Bogdanovce, Brestov, | Lemešany |

| | | Bretejovce, Červenica, Drinov, | |

| | | Habžany, Huvís, Janovík, Lemešany, | |

| | | Lesníček, Ličartovce, N. Merkovce, | |

| | | In The Merkovce, Drinovská. Nová Ves, | |

| | | Obyšovce, Seňakovce, Turina, | |

| | | Varhańovce, Žegňa | |

|4 | Bardiov doterajšieho všetky village district | | Bardiov |

| | | bardiovského | |

| | | Čarnó | Vyšný Svidník |

|5 | Municipalities of Sabinov district doterajšieho všetky | | Lipjany |

| | | lipjanského | |

| | the municipality of the District of doterajšieho všetky | | Sabinov |

| | | sabinovského vylúčením Vicež, with the municipality | |

| | | Ovčie and municipalities pridelených to ocher. | |

| | | prešovskému | |

|6 | Stropkov | všetky village doterajšieho district. | Vyšný Svidník |

| | | vylúčením | vyšnosvidnického with the municipality |

| | | Čarnó | |

| | | Stropkov, Hoča, Brežnica, Jakošovce, | Vyšný svidník |

| | | Križlovce, Kelbovce, Brežnička, | |

| | | Bukovec, Zempl., Saris, Bukovec | |

| | | Vojtovce, Potočka, Solník, Pucák, | |

| | | Veľkrop, Brušnica | |

| | Šandal, Bokša |, N. Oľšava, V. Oľšava, | Giraltovice |

| | | The Mrázovka Tunnel, Russian, Kručov Tokajík | |

| | | Lomná, Miňovce, Bžany, Vaľkov, | |

| | | Turiany | |

| | | Nižná Šitnica, Vyšná Šitnica, | Humenné |

| | | Girovce Ďapalovce Rohožnik,,, | |

| | | Piskorovce, Košiarovce, Rafajovce | |

| | | Giglovce, Kelča, Holčikovce, | Vranov |

| | | Hrabovec, Petejovce, Veľká Domáša | |

|7 | Giraltovce | všetky village doterajšieho district | Giraltovce |

| | | giraltovského | |

|8 | Sečovce | všetky village doterajšieho district. | Michaľany |

| | | vylúčením | michaľanského with municipalities |

| | | Bodrogsek and Bodrogszerdahely |

| | the municipality of the District of doterajšieho všetky | | Sečovce |

| | | sečovského vylúčením Cabovce, with the municipality | |

| | | Kraviany, Poľanka, Sečovská | |

| | | Stankovce | |

|9 | Royal Village district doterajšieho všetky | | Royal |

| | Chlumec | kráľovochlumeckého | Chlumec |

| | | Bodrogsek and Bodrogszerdahely | Michaľány |

| | | Ašvaň, Chop, Šalamunová, Téglaš, | Veľké |

| | | Surty, Small Rát, Veľký Rát | Kapušany |

| 10 | Vranov | Detrík | Stropkov |

| | | Cabovce, Kraviany, Poľanka, Sečovská | Sečovce |

| | | Stankovce | |

| | the municipality of the District of doterajšieho všetky | | Vranov |

| | | vranovského | |

| 11 | The municipality of michalovce district doterajšieho všetky | | Michaľovce |

| | | michaľovského | |

| | | Beauty and the Rebrín | size Kapušany |

| | | Hažín, Lúčky, Veľké Zálužice, Small | Sobrance |

| | | Zálužice, Kaluša, Strajňany, Trnava, | |

| | | Ta, Čečehov, Jastrebie, Iňačovce, | |

| | | Vrbovce | |

| 12 | Veľké Kapušany | všetky doterajšieho district municipality | Veľké |

| | | vylúčením | veľkokapušanského with municipalities Kapušany |

| | attached to Mumbai | King-chlumeckému | |

| | ' | ' and michaľovskému | |

| | | Minaj, Trnovce, Ketergíń, Koncház, | Uzhgorod |

| | | Homoky, Šišlovce, Botfala, | |

| | | Jovro-Darma, Lekárd | |

| 13 | Located in the village of doterajšieho všetky | | Sobrance |

| | | sobraneckého district municipalities excepted | |

| | attached to district michaľovskému | | |

| | | Bežovce, Pinkovce, Záhor, Jenkovce, | Uzhgorod |

| | | Which. German, Sejkov, Tašoľa, | |

| | | Krčava, At. German, Koromľa, | |

| | | Husak, Petrovka, Huta, Kamenica, | |

| | | Nevicky, Onakovce | |

| 14 | Humenné district municipalities doterajšieho všetky | | Humenné |

| | | humennského-except the municipalities attached | |

| | | sninanskému | to district |

| | | Petrovka, Pakostov | Stropkov |

| 15 | Medzilaborce doterajšieho district municipality všetky | | Medzilaborce |

| | | medzilaborcského | |

| 16 | Municipalities of snina district doterajšieho všetky | | Snina |

| | | sninanského-except the municipalities attached | |

| | | veľkoberezňanskému | to district |

| | | Vyšná Jablonka, Nižná Jablonka, | Humenné |

| | | Nechvál, Poľanka, Telepovce, Papín | |

| | | Zubné | |

| 17 | Veľké Berezné | Mirče, Zausina, Small Berezné, | Veľké Berezné |

| | | Stričava, Soľa, Domašina, New | |

| | | Stužica, Old Stužica, Záhorb, | |

| | | Ľubňa, Volosjanka, Verhovina, | |

| | | Užok, Kňahyňa, Berezné, Veľké | |

| | | Kostriny | |

| | | Perečín, Novoselica, Dubrinič | Perečín |

| | | Brezovec, Russian Volová, Dubrava, | Snina |

| | | Hrabová, Inovce, Russian Nimble | |

| | | Strihovce, Šmigovce,, Kolbásov, Ubľa | |

| | | Krivé, Novosedlica, A Russian Stream | |
| | | Topoľa, Ulič, Zboj, Runina | |

| 18 | The city sat sriadeným magistrátom Košice |