On Emergency Measures In The Field Of Trade Marks

Original Language Title: o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek

Read the untranslated law here: https://www.global-regulation.com/law/czech-republic/509983/o-mimodnch-opatench-v-oboru-ochrannch-znmek.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
125/1946 Sb.LAWzo DNA was 8. Maya 1946about the mimoriadnych opatreniach trade známok in obore.Temporary National shromaždenie Československej usnieslo republiky sa on

to do this:§ 1(1) trade marks, or Bola zapísané purchases in a timely manner the renewed up to 4. Maya

1945 včítane niektorej živnostenskej for obchodnej and Chamber or at the

obchodnej and priemyselnej of the Chamber on the territory of the Republic, Československej

budú požívať protection on the territory of the Republic with the celom Československej

priority registration pôvodného, ak chrániteľ ' prihlási for obchodnej and

živnostenskej Chamber or at the obchodnej and priemyselnej of the Chamber, in the ordinary

It is the seat of the undertaking in ktorej time of this application form.(2) must be in the podať lehote Prihlášku, which will be addressed to vládnym

nariadením. At the same time with prihláškou to be predložiť tri prints signs and

tlačový štočok and zaplatiť for obchodnej and živnostenskej of the Chamber or in the

obchodnej and priemyselnej Chamber 100 Crowns from the poplatok ktorého 25% plynie

to the regional State Treasury.(3) a trade mark that nebudú prihlásené lehote in such určenej,

strácajú protection.§ 2On the territory of the Republic of dosiahnú Československej celom protection with priority

write pôvodného, but subject to the rights of third zachovania beds, protective

signs that BOLs zapísané from 30. septembra 1938 to 4. Maya

1945 včítane platnosťou pre niektorú with tiež územia Československej part 1

Republic of the iného registračného of the Office than with obchodnej and živnostenskej

the Chamber or chambers for obchodnej and priemyseľnej, spomenutej in § 1, the ak is

the seat of our company on the territory of the Republic and ak Československej budú

prihlásené to write for obchodnej and živnostenskej príslušnej teraz Chamber

or for obchodnej and priemyseľnej Chambers to DNA, ktorý will be specified by the

vládnym nariadením.§ 3Prioritné lehoty that in a trade známok obore specifies 4

Parížskej Convention for the protection of the trade unijnej vlastníctva,

vyhlásenej DNA was 5. februára 1933 as no. 22 Coll., and that's in a run-Bola

DNA was 29. septembra 1938 or prišly to run after that date, sa predľžujú

in DNA, ktorý vládnym nariadením will be specified.§ 4(1) Ak niekomu zabránené bolo mimoriadnými pomermi, zapríčinenými

okupáciou or vojnou to dodržal lehotu to obnovenie ochrannej

mark (§ 16 law zo DNA 6. januára 1890, no. 19 r. z., on the protection of

známok, meniacich him in the final and doplňujúcich predpisov), prevedie sa

his žiadosť dodatočná recovery signs.(2) Žiadosť of dodatočnú recovery signs in písomne shall obchodnej sa and

živnostenskej Chamber or for obchodnej and priemyseľnej Chamber,

príslušnej ochrannej recovery signs, in which the specified lehote

nariadením ako final pre prihlášku podľa § 1. The žiadosti musia byť

referred to, that just wanna sa žiadosť, ako aj opiera prostriedky,

just wanna majú tieto ktorými even osvedčené. At the same time so žiadosťou

need for restoration with zaplatiť tax príplatkom 50 Kčs. (article 16, paragraph 3,

the law on the protection of známok.)§ 5(1) Ak bola mimoriadne was pre zapríčinené okupáciou, or vojnou,

zameškaná lehota on podanie action podľa § 4 of the Act show DNA 30. júla

1895, no. 108 r. z., ktorým sa added or changing the law zo DNA was 6.

januára 1890 on the protection of známok in the final act of the IP 20 DNA. decembra 1932

# 27 Coll. of 1933, an action can be podať 's in which the lehote

designed vládnym nariadením ako final pre prihlášku podľa § 1.(2) in žalobe while at the same time referred to just wanna musia that prevent

timely action, ako aj podaniu prostriedky ktorými just wanna, tieto

Although majú osvedčené.§ 6Zo DNA Act 8. októbra 1940, no. 261 of Sl on niektorých opatreniach

on the protection of známok, sa deleted. At the same time sa deleted použivateľnosť vl.

NAR. zo DNA was 23. januára 1941, no. 98 Coll., on the protection of známok of Slovak

corporate counsel.§ 7This law nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; It vykonajú všetci

členovia Government.Dr. Edvard Beneš in r.Fierlinger in r.

Gottwald in the r. Kopecký v. r.

Dr. Stransky v. r. Laušman in r.

Wide in r. Ďuriš in r.

Dr. Sramek v. r. Dr. Pietor in r.

Ursíny in r. Gen. Hasal in r.

Masaryk in r. Hála in r.

Gen. freedom in r. Dr. Šoltész in r.

Dr. Ripka in r. Dr. walk in r.

Nosek in r. Majer v r.

Dr. Šrobár, in r. Dr. Clementis v r.

Dr. N v r. Gen. Dr. Ferjenčík in r.

Dr. Crumb in r. Lichner, in r.