LEGE nr. 142 din 3 aprilie 2001


Published: 2001-04-03

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 142 din 3 aprilie 2001
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 280/2000 pentru modificarea anexei nr. 3/11 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 4 aprilie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 280 din 20 decembrie 2000 pentru modificarea anexei nr. 3/11 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 20 decembrie 2000.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 7 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
-----