LEGE nr. 133 din 3 aprilie 2001


Published: 2001-04-03

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 133 din 3 aprilie 2001
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 162/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plăţii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 4 aprilie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 162 din 13 octombrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plăţii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 26 octombrie 2000, cu următoarele modificări:
1. La articolul I punctul 1, titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
"ORDONANTA
privind reglementarea plăţii unor tarife pentru activităţile administrative, specific autorizate, desfăşurate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie"
2. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
"(2) Cuantumul tarifelor pentru activităţile administrative, specific autorizate, prevăzute la alin. (1), se aproba prin ordin al preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie."
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
-----