LEGE nr. 139 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000


Published: 2001-04-03

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 139 din 3 aprilie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 4 aprilie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 145 din 21 septembrie 2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 şi nr. 478 bis din 30 septembrie 2000.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 7 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
------------